С официално тържество отбелязаха Кутлу Доум 2017 във Велико Търново

С тържествена програма и с аудитория от близо сто гости Районно мюфтийство – Велико Търново отбеляза Седмицата на святото рождение – Кутлу Доум 2017. Празничното честване се състоя на 29 април (събота) в читалище „Надежда” в старопрестолния град. Сред официалните гости на събитието бяха заместник-главният мюфтия на България Бирали Мюмюн и районният мюфтия на Търговище Енвер Яхов. Сред гостите на

» Read more

Трябва ли да честваме рождението на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем)?

  Да, трябва да го честваме всяка година, и всеки месец, и всяка седмица, и всеки час, и всяка минута!   Д-р Иса ел-Мани‘ ел-Хумейри, Ръководство на религиозните фондации и ислямските дела, Отдел по фетвите и изследванията – Дубай, ОАЕ   В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния! Слава на Аллах и нека мир и благослов бъдат за Мухаммед (саллеллаху алейхи

» Read more

Не скърби! Наистина Аллах е с нас!

Аллах Теаля ни е повелил в Корана да не скърбим: „И не падайте духом, и не скърбете!„ [Али Имран, 2:139] „И не скърби за тях, и не се притеснявай от тяхното лукавство!„ [ен-Нехл, 16:127] „Не страдай! Наистина Аллах е с нас.„ [ет-Tевбе, 9:40] И е казал Аллах Теаля за вярващите: „…не ще има страх и не ще скърбят.“ [ел-Бекара, 2:38]

» Read more