С официално тържество отбелязаха Кутлу Доум 2017 във Велико Търново

С тържествена програма и с аудитория от близо сто гости Районно мюфтийство – Велико Търново отбеляза Седмицата на святото рождение – Кутлу Доум 2017. Празничното честване се състоя на 29 април (събота) в читалище „Надежда” в старопрестолния град. Сред официалните гости на събитието бяха заместник-главният мюфтия на България Бирали Мюмюн и районният мюфтия на Търговище Енвер Яхов. Сред гостите на

» Read more

Трябва ли да честваме рождението на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем)?

  Да, трябва да го честваме всяка година, и всеки месец, и всяка седмица, и всеки час, и всяка минута!   Д-р Иса ел-Мани‘ ел-Хумейри, Ръководство на религиозните фондации и ислямските дела, Отдел по фетвите и изследванията – Дубай, ОАЕ   В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния! Слава на Аллах и нека мир и благослов бъдат за Мухаммед (саллеллаху алейхи

» Read more

Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Ако някой внесе в делото ни нещо ново, което не му е присъщо, то се отхвърля.“ И е казал също: „Пазете се от нововъведенията, защото всяко нововъведение (кул бид’a) е заблуда.“ Онези, които са против мевлида, цитират тези думи и твърдят, че думата всяко (кул) е термин на обобщение, включващ всички видове нововъведения, без

» Read more

Добавянето на първия езан в петък От Eс-Са’иб ибн Зейд се предава: „По времето на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем), Ебу Бекр и Умер (радийаллаху анхума), езанът за петъчната молитва се четеше, когато имамът седнеше на мимбера. Когато Усман (радийаллаху анх) дойде, той добави третия езан [трети по отношение на първия езан и икамета; нарича се първи, защото предхожда петъчната молитва].“

» Read more

Шейх Ибн Хаджер ел-Аскаляни, коментаторът на ел-Бухари, казва: „Всичко, което не е съществувало по времето на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем), се нарича нововъведение, но едно е добро, докато друго не е.“ Ебу Не’им предава от Ибрахим ел-Джунейд: „Чух еш-Шафи’и да казва: „Нововъведението е два вида: похвално нововъведение и порицано нововъведение и всичко, което е в разрез със сунната е порицано“.

» Read more

Ето някои изказвания на праведните имами относно мевлида: Имам ес-Суюти в „Ел-хави лил фетава” е написал специална глава, озаглавена „Доброто намерение в честването на мевлида“, в началото на която той казва: “Има въпрос, задаван за честването на мевлида на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) през месец раби’улеввел: „Какво е религиозното постановление по този въпрос, добро или лошо е това? Получава ли

» Read more

В същия източник, посочен по рано, ес-Суюти казва: “Някой попита Ибн Хаджер за честването на мевлида. Той отговори: „По принцип, честването на мевлида е нововъведение, което не ни е предадено от праведните ни предци от първите три века. Въпреки това, то включва вършенето на добри неща, но и на техните противоположности, затова за онзи, който търси доброто и избягва противоположното

» Read more

Имам Ебу Шаме (учителят на имам ен-Невеви) в своята книга „Ел-ба’ис аля инкяр ел-бид’а вел-хавадис” казва: „Едно от най-добрите нововъведения в наше време е това, което се прави всяка година на рождеството на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем), като даването на милостиня, вършенето на добри дела, показването на орнаменти, изразяването на радост, защото това показва любовта и почитта на празнуващите към

» Read more

Обръщаме се към противниците на мевлида: според правилото, което се опитвате да установите, че онзи, който върши нещо, което не е вършено от Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) или от сподвижниците му, извършва нововъведение, то следва, че Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) не е изпълнил религията за неговата общност и че не й е съобщил какво трябва да върши. Никой

» Read more

Имам ел-Бусайри търси неговото застъпничество пред Аллах, защото тогава всички пратеници и пророци ще казват: „Душата ми, душата ми”, а Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) ще казва: „Аз съм единствен за това, аз съм за това [за застъпничеството]”. Става още по-ясно, че съмненията на противниците на мевлида са неоснователни, точно както и обвиненията им в ширк. Това е заради физическата им

» Read more
1 2 3 11