ЗНАНИЕ ИЛИ БОГАТСТВО?

15-годишна сестра прави сравнение между знание и богатство.

  1. Знанието пази теб, докато ти пазиш богатството.
  2. Знанието се увеличава, когато се разпространява, докато богатството намалява, когато даваш на други.
  3. Знаещият човек може да бъде беден, но не може да бъде измамен, докато богатият може да бъде неграмотен и лесно може да бъде измамен от някого.
  4. Знанието е дар от Аллах и е наследено от Неговите Пратеници, докато богатството е наследено от Фараона.
  5. Знанието увеличава нечия вяра в единството на Аллах (теухид), докато богатството отклонява човек от изучаването на Свещения Куран, ахкям  от Аллах, Сунната на Пратеника (с.а.с.) и Шариата (ислямския закон).
  6. Знанието прави човек скромен (благоприличен), докато богатството прави човек арогантен.
  7. Пратеника Мухаммед (с.а.с.) е живял в нищета (немотия), но е бил много интелигентна личност, затова той е спечелил титлата Най-великия лидер на човечеството, докато неговите гонители живели в охолство, но били невежи, и поради тази причина те са известни като “Джахил”.
  8. Можем да завършим като кажем, че е по-добре да живеем скромен живот, но да бъдем ОБРАЗОВАНИ, вместо да водим разточителен живот, а да бъдем необразовани.

Дано Аллах да ни покаже правият път. Амин!