Красотата на жената

Веднъж запитали една жена, която сияела с красотата си:
– Какъв грим използвате?

Тя отговорила:
– За устните ми – изричане на истината.
– За очите ми – свеждане на погледа.
– За ръцете ми – хранене на нуждаещия се.
– За тялото ми – извършването на намаз.
– За сърцето ми – любовта към Пророка (с.а.с).
– За разума ми – вярата в Исляма.
– А за душата ми? За душата ми – смирение и подчинение пред Аллах (с.т).