Трябва ли да честваме рождението на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем)?

 

Да, трябва да го честваме всяка година,

и всеки месец, и всяка седмица,

и всеки час, и всяка минута!

 

Д-р Иса ел-Мани‘ ел-Хумейри,

Ръководство на религиозните фондации и ислямските дела,

Отдел по фетвите и изследванията – Дубай, ОАЕ

 

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

Слава на Аллах и нека мир и благослов бъдат за Мухаммед (саллеллаху алейхи веселлем), за неговото семейство, неговите сподвижници и последователи!

В днешно време откриваме публикации, изпълнени с лъжи и заблуда, които подвеждат много мюсюлмани, карайки ги да мислят отрицателно за почетния мевлид на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем). Тези публикации твърдят, че честването на мевлида е нововъведение, което е в противовес с исляма. Това е далеч от истината и затова е необходимо онези, които имат знание, да помогнат да се изяснят и изчистят съмненията около този най-благословен ден. С такова скромно намерение излагам следните доказателства в подкрепа на честването на рождеството на нашия възлюбен Пророк (саллеллаху алейхи веселлем).