Добавянето на първия езан в петък

От Eс-Са’иб ибн Зейд се предава: „По времето на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем), Ебу Бекр и Умер (радийаллаху анхума), езанът за петъчната молитва се четеше, когато имамът седнеше на мимбера. Когато Усман (радийаллаху анх) дойде, той добави третия езан [трети по отношение на първия езан и икамета; нарича се първи, защото предхожда петъчната молитва].“ (Сахих ел-Бухари)

Приветствията за Пророка (саллеллаху алейхи веселлем), съставени от Али (радийаллаху анх)

Приветствията са споменати от Се’ид ибн Менсур и Ибн Джерир в „Техзиб ел-Aсaр”, от Ибн Ебу Асим и Якуб ибн Шейбе в „Ехбар Али”, както и от ет-Таберани и други.

Добавката към тешеххуд, направена от Ибн Месуд

След „и милостта на Аллах и благословията” (верахметуллахи веберакятух), той е казвал: „Мир нам от нашия Господар” (есселяму алейна мин раббина). Предадено от ет-Таберани в „Ел-Кебир” с добри първоизточници, както е споменато в „Междма’ ел-Зева’ид”.

Добавката към тешеххуд, направена от Абдуллах ибн Умер

Той е добавил бесмеле в началото на тешеххуд. Той е добавил още и към телбийе: „Леббейке весе’дейке вел-хайру бийедейке вер-рагба’у илейке вел-‘амел…” (Предадено от ел-Бухари, Муслим и др.)

Това са някои дела, въведени от сподвижниците на Пророка, учените и от почетните членове на тази общност, които не са съществували по времето на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем), и които те счели за добри. Тогава те заблудени и виновни за лоши нововъведения ли са?

Що се отнася до твърдението, че няма такова нещо в религия като добро нововъведение, ето няколко изказвания на блестящи ислямски учени, отхвърляйки това твърдение:

Имам ен-Невеви казва в „Шерх сахих Муслим”:

„Думите на Пророка „всяко нововъведение” са специфични и се отнасят за повечето нововъведения. Езиковедите казват: „Нововъведение е всяко деяние, извършено без образец, и бива пет различни вида.“ Имам ен-Невеви казва също в „Техзиб ел-есма вес-сифат”: „Нововъведение според шериата е да дадеш начало на нещо, което не е съществувало по времето на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем), и то бива добро и лошо.” И казва също: „Ел-мухдесат (мн.ч. на мухдесе) е да създадеш нещо, което няма корени в шериата. В шериатската традиция то се нарича нововъведение (бид’а), но ако то е с произход в рамките на шериата, тогава не е нововъведение. Нововъведението според шериата е неясно, за разлика от езика, където всичко, произлязло без образец, се нарича нововъведение, независимо дали то е добро или лошо.“