Неджмеддин Ербакан

1926-2011


Проф. Доц. Д-р. Неджмеддин Ербакан (29 октомври 1926 , Синоп ). Турски инженер, академик и политик. Бивш депутат и министър – председател. В неговото коалиционно управление ( 1996 – 1997) само за една година икономиката на Турция се увеличи с 7,5 %, брутният вътрешен продукт се увеличи от 11,96/1000 до 12,37/1000.

Неджмеддин Ербакан е син на Мехмед Сабри (зам. съдия) и Камер Ханъм. Бащината му страна е от знатно семейство в общ. Козан обл. Адана. Основното си образование започва в Кайсери, но обаче го завършва в Трабзон поради назначението на баща си в Трабзон. Дипломира се с първенство от Истанбулска мъжка гимназия. През 1954 г. се дипломира от Технически Университет в Истанбул от факултет Машинознание. В Техническия университет негов съученик е Сюлейман Демирел (бивш президент и премиер, който е политически противник на Ербакан). Той направо започва втори курс във факултета. Той е един от ръководителите на превръщането на бараката за дърва на университета в месджид. Същата година (когато е втори курс) става асистент в катедра Двигатели на университета. През 1951 г. от университета е изпратен в Германия в Технически Университет в Аахен да защити докторатура. Там прави изследвания заедно с Проф. Д-р. Шмит в Център за изследвания DVL и там става Д-р. През 1953 г. връща се в Истанбул за изпити по доцентство. На 27 години през 1954 г. става най-младия доцент на Турция. Но пак се връща във Федерална Германия за да продължи изследваниятя си във фабрики Дойц (Deutz). През 1951-1954 работи като главен инженер в усъвършенстване на танковете Леопард (Leopard). През 1954-1955 служи в казармата. През 1956-1963 създава първата фабрика за двигатели в Турция на име ’’Гюмюш Мотор’’ (сребърен двигател) заедно с 200 капиталовложителя и произвеждат двигатели.