Прощалната проповед на Пророка Мухаммед

(саллеллаху алейхи веселлем)

Тази проповед е била изнесена в 9-ия ден на месец Зулхидже в 10-ата година от преселението хиджра, в долината Урана на планината Арафат, близо до Мека.

След като възхвалил и благодарил на Аллах, Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) изрекъл думите:

О, хора, чуйте ме добре, защото не знам дали след тази година ще бъда отново сред вас! Затова слушайте внимателно какво ще ви кажа и предайте думите ми на онези, които не са тук днес!

О, хора, както считате този месец, този ден, този град за свещени, така считайте живота и имуществото на всеки мюсюлманин за свещени. Върнете поверените ви неща на техните законни собственици. Дръжте се с другите справедливо и така никой няма да е несправедлив с вас! Помнете, че наистина ще се срещнете с вашия Господар и че Той ще отсъди за вашите дела. Аллах ви е възбранил да вземате лихва и всичките ви задължения, обвързани с лихва, от сега нататък трябва да бъдат изоставени. Вашето състояние си е ваше, за да го пазите. Така нито ще причините несправедливост, нито ще изпитате такава. Аллах е отсъдил, че не трябва да има лихва и че трябва да забраним лихвата, която е за Аббас ибн Абдулмутталиб.