Правата от Епохата на невежеството, които възникваха при убийство (кръвнината), от сега нататък са забранени и първото такова право, което забранявам, е за убийството на Рабиа ибн ал-Харис ибн Абдулмутталиб.

О, мъже, неверниците си позволяват да подправят календара, за да направят позволено онова, което Аллах е забранил, и да забранят онова, което Аллах е позволил. Месеците при Аллах са дванадесет. Четири от тях са свещени – трите следват един след друг, а един настъпва между месеците Джумада и Шабан. Пазете се от Шейтана, заради сигурността на религията ви. Той е изгубил надежда, че ще може да ви отклони в големите неща, затова не му се подчинявайте в малките неща.

О, хора, вярно е, че имате определени права над своите жени, но те също имат права над вас. Помнете, че те са ви поверени от Аллах и с Неговото позволение. Ако те спазват правата ви, тогава те имат правото да бъдат изхранвани и обличани с добрина. Дръжте се добре с жените си и бъдете мили с тях, защото те са ваши спътници и доверени помагачи! Ваше право е те да не взимат за приятели онези, които не одобрявате, както и винаги да пазят целомъдрието си.

О, хора, слушайте ме внимателно, прекланяйте се само на Аллах, кланяйте петкратната молитва, говейте в месец Рамазан, давайте зекят за своето богатство и отидете на хадж, ако имате възможност.

Цялото човечество произлиза от Адем и Хавва. Арабинът не превъзхожда неарабина, нито неарабинът превъзхожда арабина; нито чернокожият превъзхожда белокожия, нито пък белокожият превъзхожда чернокожия, освен с богобоязливост и добри дела. Запомнете, че мюсюлманинът е брат на мюсюлманина, и че всички мюсюлмани са братя. Нищо не трябва да бъде дадено на мюсюлманин, което принадлежи на друг мюсюлманин, освен ако той не го дава по своя воля и с желание. И не бъдете несправедливи към себе си!

Запомнете, че един ден ще се явите пред Аллах и ще отговаряте за делата си. Затова се пазете, не се отклонявайте от пътя на праведността след като си отида!

О, хора, нито пророк, нито пратеник ще дойде след мен и няма да бъде донесена нова религия. Размислете добре, о, хора, и разберете словата, които ви съобщавам!