Оставям ви Книгата на Аллах и моята сунна. Ако ги следвате, не ще се отклоните!

Всички, които ме слушат, трябва да предадат думите ми на други, а те отново на други, и може би те ще разберат думите ми по-добре от тези, които ме слушат сега. Свидетел ми бъди, о, Аллах, че предадох посланието Ти на хората!


Ибн ел-Каййим е казал по отношение описанието на Рая и насладите в него:


И ако попиташ за земята и пръстта му, то те са от мускус и шафран.

И ако попиташ за покрива му, то това е Тронът [Арш] на Всемилостивия.

И ако попиташ за скалите му, то те са перли и скъпоценни камъни.

И ако попиташ за сградите му, то те са изградени от златни и сребърни тухли.

И ако попиташ за дърветата му, то в него няма нито едно дърво, чието стъбло да не е от злато и сребро.

И ако попиташ за плодовете му, то те са по-меки от масло и по-сладки от мед.