И ако попиташ за плодовете му, то те са по-меки от масло и по-сладки от мед.

И ако попиташ за листата му, то те са по-нежни и от най-нежния плат.

И ако попиташ за реките му, то [в него] има реки от мляко, чийто вкус не се променя, и реки от вино, което е вкусно за пиещите го, и реки от чист мед и реки от прясна вода.

И ако попиташ за храната им [на обитателите му], то тя е плодове, каквито изберат, и птиче месо, каквото желаят.

И ако попиташ за питието им, то то е тасним, джинджифил и камфор.

И ако попиташ за чашите им, то те са кристално чисти и са от злато и сребро.

И ако попиташ за сянката му [на Рая], то бърз конник язди под сянката на едно от дърветата му сто години и не може да избяга от нея.

И ако попиташ за необятността му, то най-нисшият по ранг от обитателите му ще има в пределите на царството, стените, дворците и градините си разстояние, което може да се измине за хиляда години.

И ако попиташ за шатрите и лагерите му, то една шатра е като скрита перла, дълга шестдесет мили.

И ако попиташ за кулите му, то те са стаи над стаи в сгради, под които текат реки.

И ако попиташ колко далеч достига в небесата, то погледни сияещата звезда, която се вижда, както и онези, които са далеч в небесата, и зрението няма как да ги достигне.

И ако попиташ за облеклото на обитателите му, то то е от коприна и злато.

И ако попиташ за постелите му [на Рая], то те са от най-фина коприна.

И ако попиташ за лицата на обитатели му и за красотата им, то те са като образа на луната.

И ако попиташ за възрастта им, то те са млади – на 33 години – и са образ и подобие на Адам, бащата на човечеството.