И ако попиташ какво чуват те, то това е пеенето на съпругите им измежду Хур ел-`Ин, а по-добро от това са гласовете на ангелите и пророците, а по-добро от това е Говорът на Господаря на световете.

И ако попиташ за слугите им, то те са вечно млади юноши, наподобяващи пръснати перли.

И ако попиташ за булките и съпругите им, то те са млади и големогръди и младост блика от крайниците им; слънцето бледнее пред красотата на лицето й [на всяка от съпругите], ако го покаже, светлина сияе между зъбите й, ако се усмихне; ако срещнеш любовта й, тогава кажи каквото искаш за свързването на две светлини; той вижда лицето си в закръглеността на бузата й, сякаш гледа в излъскано огледало, и вижда сиянието иззад мускулите и костите й; ако тя бъде спусната на този свят, би запълнила с прекрасен ветрец онова, което е между небесата и земята, и устите на създанията биха възхвалявали и прославяли, и всичко между Изтока и Запада би било украсено за нея, и всяко око би се затворило за друго, освен за нея, и светлината на слънцето би се засенчила, точно както светлината на слънцето засенчва светлината на звездите, и всички на Земята биха повярвали във Вечния, Който поддържа и защитава всичко.


А покривалото на главата й е по-добро от земята и всичко, което е на нея, и тя не се променя с възрастта, освен че красотата й се увеличава; освободена от пъпна връв, раждане и менструация и чиста от лигавици, слюнка, урина и други нечистотии; младостта й никога не повяхва, облеклото й никога не се износва, нито една одежда не може да бъде ушита и да приляга на красотата й, и никой, който е с нея, не може да се отегчи; вниманието й е ограничено до съпруга й и тя не желае друг, освен него, точно както неговото внимание е ограничено до нея и тя е единственият обект на желанието му; и той е с нея в най-голяма безопасност, тъй като не я е докосвал преди това нито човек, нито джин.

И ако попиташ за Деня на увеличаването [на наградата] и за посещението на Всемогъщия и Всеславния и за виждането на Лика [Уеджх] на Аллах – без да е подобно на нещо създадено – както виждаш слънцето в средата на деня и пълната луна в безоблачна нощ, то слушай в Деня, в който викач ще призове: