ЗЕЙНЕБ БИНТ ДЖАХШ

(АЛЛАХ ДА Е ДОВОЛЕН ОТ НЕЯ!)

 

       По времето на Хз. Омер (р.а.), когато държавната хазна се увеличила, той отделил част от нея за семейството (съпругите) на Пратеника (с.а.с.) и най-напред изпратил една част на Зейнеб бинт Джахш (р.а.). Когато тя видяла толкова много пари, казала:

       – Аллах да прости на Омер! В тази част и другите ми сестри ли влизат?!

       А човекът, който ги донесъл казал:

       – Не, всичките са за вас.

       А тя отвърнала:

       – Субханеллах!… – Покрила парите с една кърпа и казала на слугинята си:

       – Пъхни си ръката, вземи една шепа и я занеси на еди-кой си и друга шепа на еди-кой си…

       Така тя ги раздала на близките и нуждаещите се и накрая под кърпата не останало почти нищо. Тогава слугинята казала:

       – О, Майко на вярващите! Аллах да ви прости! И аз имам дял в това.

       А Зейнеб бинт Джахш (р.а.) ѝ отвърнала:

       – Всичко, което е под кърпата нека бъде твое.

       Слугинята повдигнала кърпата и взела всички останали пари за себе си. Така за Майката на вярващите Зейнеб бинт Джахш (р.а.) не останало нищо. Когато Хз. Омер разбрал за това отишъл пред вратата ѝ и казал:

       – Чух, че си раздала парите, които ти изпратих, затова ти изпращам още 1000 дирхема.

       След като получила парите Зейнеб бинт Джахш (р.а.) постъпила по същия начин както преди и раздала всичко.

       Всевишният Аллах е казал: „Не ще се сдобиете с праведността, додето не раздадете от онова, което обичате…”, (3: 92).