ФУРМАТА: ЕДИН ПОДЧЕРТАН В КУРАНА ПЛОД И НЕГОВАТА УПОТРЕБА

В редица айети от Курана фурмата е представена като едно от благата на Рая. (Сура Рахман, 68) Когато този плод бъде разгледан внимателно може да се забележи, че той има много важни качества. Фурмата, която е едно от най-отдавна познатите растителни видове, днес е предпочитана храна не само поради възхитителният си вкус, но и поради хранителното си съдържание. С всеки изминат ден биват откривани все нови ползи предоставяни от фурмите и те освен като храна се използват и като лекарство. Тези особености на фурмата са отбелязани в сура Мариам така:

«И родилните болки я доведоха при ствола на палмата. Рече: “О, да бях умряла преди това и да бях напълно забравена!” И бе призована изпод нея: “Да не тъжиш! Твоят Господ стори под теб ручей. И разклати към себе си ствола на палмата, за да се посипят свежи зрели фурми! И яж, и пий, и се радвай!…».                                                                      (Сура Мариам, 23-26).

Има значителна мъдрост в това, че Аллах е препоръчал на Мариам (Дева Мария) да яде от този плод. Фурмата е едно от благата, които Аллах е дарил на Мариам, за да облекчи раждането. Тя е от значение за бременните или току-що родили жени и ползите й са общоприет научен факт. Със своето захарно съдържание от 60-65% фурмата е от плодовете, съдържащи най-много захар.

Тези факти разкриват мъдростта, поради която Аллах е повелил на Мариам да яде от фурмите. От една страна те ще ѝ осигурят енергия и ще я подсилят, а от друга – ще осигурят появата на млякото, което ще е единствената храна за нейното бебе. Например фурмата съдържа повече от десет елемента, които са от жизнена важност, за да може тялото да се запази здраво и енергично. Съвременните учени твърдят, че човешките същества в действителност могат да живеят в продължение на години само на фурми и вода.

В. Доусън, известен експерт в тази област, казва че една фурма и чаша мляко са достатъчни, за да посрещнат всички всекидневни хранителни потребности на един човек.

Фурмите също така съдържат вид захар, която дава на тялото високо ниво на подвижност и топлинна енергия и която лесно може да се разгради в тялото. Нещо повече, тази захар не е глюкоза, която бързо повишава нивото на кръвната захар, а плодова захар – фруктоза. Едно бързо повишаване на кръвната захар, особено при диабетиците, има вреден ефект върху множество органи и системи, най-вече очите, бъбреците, сърцето, кръвоносната и нервна система. Високата кръвна захар е една от основните причини за възникването на увреждания толкова сериозни, колкото загуба на зрението, сърдечна или бъбречна недостатъчност.

Фурмите съдържат множество витамини и минерали. Те са много богати на фибри, мазнини и протеини. Те също така съдържат натрий, калий, калций, магнезий, желязо, сяра, фосфор и хлор, както и витамините A, бета-каротин, B1, B2, B3 и B6.

Хранителната ценност на фурмите произлиза от целесъобразния минерален баланс в тях. Фурмата също така съдържа фолиева киселина – витамин В, която е от жизнено значение за бременните жени. Фолиевата киселина (B9) е витамин, който изпълнява важна функция в изграждането на нови кръвни клетки и телесните градивни блокове – аминокиселини и в обновлението на клетките.

Желязото, което се съдържа във фурмите контролира синтеза на хемоглобин в червените кръвни телца и осигурява подходящото ниво от червени кръвни телца в кръвта.

Калцият и фосфатът във фурмите са важни елементи за скелетния растеж и балансирането на костната структура на тялото. Високите нива на фосфор и калций във фурмите предпазват тялото от костна слабост и спомагат за намаляване на увреждания от този вид.

Учените също подчертават начинът, по който фурмите намаляват стреса и напрежението. Проучване, проведено от експерти от университета Бъркли разкрива, че фурмите съдържат голямо количество витамин B6 , който укрепва нервите, и магнезий, който е от изключително значение за бъбреците. Човек може да посрещне своята потребност от магнезий като изяжда само по 2-3 фурми на ден.

Тези факти разкриват безпределното знание и милост на Аллах към човешките същества. Както видяхме, ползите на фурмата и особено по време на бременността, които са установени от съвременната медицинска наука едва през последните години, са посочени в Курана преди 1400 години.

Една от петте основи на исляма е поклонението Хадж. Той изпълва сърцата с емоционалност и духовни спомени, укрепвайки ядрото на вярата в душите, напомняйки за съдния ден. Хаджът е съществувал и преди исляма. Само, че при езичниците това не е било ибадет, а събор, на който силните и богатите са унищожавали слабите и бедните с неморални и нецензурни сцени. Така например хората, принадлежащи към знатното арабско племе Курайш, са обикаляли Каба облечени, докато всички останали – мъже и жени, били голи.

Последните не са имали право да скриват интимните си части, освен ако Курайшите не проявяват щедрост, т.е. ако не им дадат дрехи, за да се облекат. Кръвта на принесените в жертва животни била размазвана по вратата на Каба, а месото изгаряно. При исляма тези непристойни постъпки и суеверия били забранени. Ибадетът Хадж е свързан с много мъдрости, свързани с този и отвъдния свят. Хадж означава създаване на братска атмосфера, в която може да се почувства предаността и искреността на Ибрахим и Исмаил (а.с.), да бъдат замервани с камъни вътрешните ни плътски изкушения, както и шейтана, който е външният ни враг.

Може да се избавим от чувствата за неравностойност и надменност, да влезем в сянката на кефен и да потърсим покровителството на Аллаху Теяля.

Също така това е мястото, където може да се почувства атмосферата на страшния ден, както и да се съберат мюсюлманите от цял свят. С други думи, хадж означава, човек да се освободи от оковите на тялото, да се опита да проникне в дълбините на духа и да се постарае да се спаси от бурите на своя нефс.

Местата, където се извършва ибадетът хадж, са свещени и са извор на духовност. Една от целите на хаджа е зареждане на сърцата със спомени за тези свети места, както и с уважение към тях. Онези, които поемат по тези места с намерение за хадж и ибадет, се възползват от дуата на Ибрахим (а.с.), в която се казва: «О, Аллах! Опрости греховете ни! Ти си Всемилостив и Милосърден! Упъти в моята религия и в моя път и моите деца!»

И облечени в ихрам,  странящи от харам,

предайте поздрави от нас  на сахабе и кирам!