ВСЯКА ДОБРИНА Е САДАКА

Аллах (с.т.) е отредил за нашия уммет всяка добрина, колкото и малка да е тя, да бъде като садака (милостиня) за извършителя ѝ, и да се печели севап (награда) от това. За това нещо е достатъчно човек да е истински мюсюлманин, т.е. да вярва, че Аллаху Теаля е един единствен и да върши тези добрини искрено заради Аллах. В един хадис предаден от Муслим, се разказва, че една група от бедни сахаби (сподвижници) отишли при Пейгамбера (с.а.с.) и му казали: “Я Расулюллах ! По-богатите братя от нас отнесоха целия севап за Съдния ден. Те кланят намаз като нас, държат оруч като нас, но печелят много севап чрез богатствата си, като дават зекят и садака (задължителна и доброволна милостини), а ние не можем да го сторим, защото сме бедни”.

Тогава Пейгамберът (с.а.с.) им отговорил: «Аллаху Теаля е отредил и за вас как да печелите колкото тях! При всяко казване на “Субханеллах” за вас това е садака; при всяко казване на “Елхамдулиллях” за вас това е садака; при всяко казване на “Аллаху екбер” за вас това е садака; да кажеш “Ля иляхе иллеллах” е садака; да научиш един човек на едно добро е садака; да го откажеш от едно лошо е садака; да отстраниш от пътя нещо, което пречи е садака; да разрешиш кавгата на двама мюсюлмани и да помогнеш да се сдобрят е садака; да помогнеш на един човек да се качи на превозното средство е садака; да се усмихнеш на своя брат-мюсюлманин е садака; добрата дума е садака; всяка крачка към джамията е садака; когато легнеш при жена си е садака».

Тогава сахабите попитали: „Я, Расуляллах, та нима, когато някой от нас легне при жена си, има севап за това?”

Пейгамберинът (с.а.с.) отговорил: «Както, когато някой от вас отиде при чужда жена има голям грях, така и когато легне при неговата си жена, печели севап».

Уважаеми братя мюсюлмани, в този хадис Пейгамберът (с.а.с.) ни информира за нещо, което е много радостно за нас, а именно, че от най-обикновени – и понякога подценявани от нас неща – може да се печели севап, който ще ни бъде много необходим на Къяметския ден (Съдния ден). Ако вникнем по-дълбоко в този хадис, ще видим, че с много малко усилия човек може вместо гюнах (грях) да спечели севап. Когато срещнеш мюсюлманин, не гледай на другата страна с намръщено лице, а го поздрави с усмивка, и това за теб ще е садака; когато пътуваш, вместо да слушаш музика или да си свириш с уста, спомени Аллах (с.т.), и това за теб ще е садака; когато започнеш нещо да работиш или да ядеш, кажи “бисмиллях”, а в края – “елхамдулиллях”, и това за теб ще е садака. И така от всяка добрина, колкото и нищожна да изглежда тя, щом е направена с мисълта и намерението да е заради Аллах, ще се спечели севап.

Уважаеми братя! Дори и тогава, когато един човек се въздържи да не извърши лошо или харам (забранено) печели много севап.

В едно от преданията на споменатия хадис, се казва , че когато Пейгамберът (с.а.с.) казал този хадис, един от сахабите казал: “Я, Расулюллах! Ами ако не мога да извърша нищо от това което каза?”

Тогава Пейгамберът (с.а.с.) казал: «Само въздържането да не правиш лошо на комшията или твоя брат мюсюлманин за теб е садака».

В един хадис се разказва, че Аллаху Теаля е опростил на един човек и го е вкарал в Дженнета (Рая) само заради това, че е спасил едно куче да не умре от жажда.

В друг хадис Пейгамберът (с.а.с.) е казал:

« لَقَد رأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِي الْجنَّةِ فِي شَجرةٍ قطَعها مِنْ ظَهْرِ الطَّريقِ كَانَتْ تُؤْذِي الْمُسلِمِينَ »

«Видях мъж да се обръща [на ложето] в Дженнета заради дърво, което отрязал, защото се намирало насред пътя и пречело на мюсюлманите», (Рияду-с-саалихийн, 13-и раздел, 129-и хадис).

Уважаеми братя мюсюлмани!

Дори рутинни неща, които извършваме всеки ден и според шериата са (мубах), т.е. за тях не се пише нито севап, нито гюнах, ако са свързани с добър ниет (възнамерение), за тях също се пише севап.

Например, човек всяка нощ спи и по принцип от съня не се печели нито севап, нито гюнах. Обаче, ако един мюсюлманин си легне с “бисмиллях” и възнамери да стане на сутринта и да кланя сабах намаз (утринната молитва), то сънят му става ибадет (богослужение). Но също така трябва да знаем, че и обратното е валидно, т.е., ако тези действия са свързани с лошо намерение, тогава се пише гюнах.

Накрая, нека напомним, че този свят е временен и е нива, в която се сее сега, за да се берат плодовете в Къяметския ден.

Молим Всевишния Аллах да ни напъти към правия път и да ни удостои да сме от онези, които се възползват от тези блага!

И Го молим, Субханеху ве Tеаля, да ни събере в Дженнета!

Амин!