Настрадин ходжа и хората

Един ден Настрадин ходжа яхнал магарето си по някаква работа, а синът му тръгнал пеш след него. И както си вървели, по пътя минали покрай едни хора, които като ги видели, възмутено казали: „Вижте този човек с безжалостно сърце, той язди, а детето си оставя да върви пеш!” Като дочул тези думи Настрадин ходжа слязъл от магарето и качил сина си, а самият той тръгнал пеш. След малко минали покрай друга група хора, които като ги видели, неодобрително казали: „Вижте това невъзпитано момче, язди магарето и оставя баща си да върви пеш!” При което Настрадин ходжа също яхнал магарето и така той и синът му продължили яздейки. Не се минало много и минали покрай друга група хора, които като ги видели, с критичен тон заговорили: „Вижте този коравосърдечен мъж! Той и момчето му яздят и нямат капка милост към магарето!” Чувайки казаното Настрадин ходжа слязъл от магарето, свалил и сина си, след което двамата подкарали магарето и тръгнали пеш зад него. Не се минало много и минали покрай нова група хора, които като ги видели, казали: „Вижте тези глупци! Вървят пеш, а пред тях има магаре, което не яздят!

След като ги подминали, Настрадин ходжа и синът му, не намирайки друг изход, нарамили магарето и го понесли. Но не се минало много и те минали покрай друга група хора, които им се присмели и казали: „Вижте ги тези луди, носят магарето вместо то тях!” Тогава те го свалили и Настрадин ходжа казал на сина си: „Слушай синко, никога не ще угодиш на всички хора!