Три въпроса ???

Имало един младеж, който отишъл в чужбина да учи. Когато след доста дълго време се завърнал, помолил родителите си да му намерят религиозен учен, който да може да му отговори на три въпроса. Накрая, родителите му успели да намерят учен мюсюлманин.

Младежът: Кой си ти? Можеш ли да отговориш на моите въпроси?

Ученият: Аз съм един от рабите на Аллах (с.т.) и с позволението на Аллах ще се опитам да отговоря на въпросите ти.

Младежът: Сигурен ли си? Много професори учени не успяха да отговорят на въпросите ми.

Ученият: Ще дам най-доброто от себе си, с помощта на Аллах (с.т.).

Младежът: Имам три въпроса:

1.              Аллах, съществува ли? Ако е така покажи ми формата Му.

2.              Какво е съдбата?

3.              Ако шейтанът е бил сътворен от огън, защо накрая ще бъде хвърлен в Джехеннема, който също е сътворен от огън. Най-вероятно това няма да му причини болка, нали и шейтана, и Джехеннема са създадени от едно и също нещо. Не е ли помислил Аллах за това по-рано?

Неочаквано, ученият зашлевил на младежа силна плесница по лицето.

Младежът (почувствал болка): Защо си ми ядосан?

Ученият: Не съм ти ядосан. Шамарът е моят отговор на твоите въпроси.

Младежът: Наистина, не разбирам!

Ученият: Как се почувства след като те ударих?

Младежът: Естествено, почувствах болка.

Ученият: Сега вярваш ли, че болката съществува?

Младежът: Да.

Ученият: Покажи ми формата на болката!

Младежът: Не мога.

Ученият: Това е отговорът ми на първият ти въпрос. Всички чувстваме съществуването на Аллах, без да можем да видим формата Му… Снощи сънува ли, че ще те ударя?

Младежът: Не.

Ученият: Мислил ли си някога, че ще те ударя днес?

Младежът: Не.

Ученият: Това е съдбата – моят отговор на вторият ти въпрос… Ръката, с която те ударих, от какво е създадена?

Младежът: Създадена е от плът.

Ученият: А твоето лице от какво е създадено?

Младежът: От плът.

Ученият: Как се почувства след като ти зашлевих плесница?

Младежът: Почувствах болка.

Ученият: Това е отговорът ми на третия ти въпрос. Макар шейтанът и Джехеннемът да са създадени от огън, ако Аллах (с.т.) пожелае, Джехеннемът ще бъде много болезнено място за шейтана.