НАСРЕДИН ХОДЖА И ГРАДОНАЧАЛНИКЪТ

 

       Градоначалник, където живеел Насредин ходжа имал претенцията, че умее да римува стихове. Веднъж декламирал касида пред него и му казал: „Не е ли красноречива?” На което Насредин Ходжа отвърнал: „Няма и мирис на красноречие!”

       Това разгневило градоначалника и той наредил да го затворят в конюшнята. Така той прекарал там един месец, след което бил пуснат.

       В друг ден градоначалникът отново римувал касида и я декламирал пред Насредин Ходжа, при което той скочил и забързано тръгнал.

       А когато градоначалникът го попитал: „Накъде така?”. Отвърнал: „Към конюшнята господине”…