НАСРЕДИН ХОДЖА И РИБАТА

Докато едни хора седели около трапезата и хапвали риба, се появил Насредин ходжа. Един от трапезата казал: „Насредин ходжа има навика да седи откъм най-голямата риба, затова сложете големите риби в една чиния, оставете ги в оня далечен кът от къщата и го поканете да хапне с нас малките рибки”. Речено–сторено. Направили, както се разбрали и му казали:

– „Какво ще кажеш за рибите, хей, Насредин ходжа?”

Отвърнал: – „Кълна се в Аллах, ненавиждам ги, защото баща ми почина в морето и рибите го изядоха”.

Казали му: – „Заповядай да хапнеш, за да отмъстиш за баща си”.

Той седнал, протегнал ръка към една малка рибка, после я поставил до ухото си, но очите му били в онази чиния с големите риби в далечния кът на къщата. След което казал: – „Знаете ли какво ми казва тази рибка?”

Всички отвърнали задружно: – „Не знаем”.

Насредин ходжа казал: – „Тя ми казва, че тя не присъствала на смъртта на баща ми, защото е малка и не била жива тогава. След това ми каза: Иди при онези големи риби в далечния кът на къщата, те са присъствали на смъртта на баща ти и те са го изяли”.