БЕСЕДА

Един невярващ срещнал Имам Ебу Ханифе и му рекъл:

– Нека се срещнем в джамията, там да спорим и да видим кой ще спечели спора.

На другия ден много хора се събрали в джамията и зачакали началото на срещата. Невярващият дошъл, но Имам Ебу Ханифе така и не пристигал. Хората чакали, чакали и невярващият казал:

– Виждате ли, той се изплаши и не дойде.

Така хората се разотишли.

Един ден двамата отново се срещнали и невярващият попитал:

– Ти защо не дойде онзи ден?

Имам Ебу Ханифе отговорил:

– Щях да дойда. Бях тръгнал, но по пътя ми имаше много голяма река, нямаше мост и аз стоях и чаках. Чаках дърветата, които са около реката да се отрежат сами, да се нарежат, рендосат, подредят, завържат на сал и аз само да се кача на тях, а те да преплуват реката, за да дойда да се срещна с теб

Невярващият казал:

– Ти чуваш ли се какво говориш?! Как може всичко това да стане само?!

– Щом толкоз дребна работа не може да стане сама, как е възможно тази Вселена, Слънцето, Луната да се движат без да се сблъскат, дните и нощите да се сменят едни след други и всичко това да става само?! – рекъл Ебу Ханифе.

След това невярващият казал:

– Покажи ми Аллах!

Ебу Ханифе взел чаша мляко и казал:

– Покажи ми маслото в това мляко, като знаеш, че в млякото има масло, но то не се вижда. Така знай, че има Аллах, но Той не се вижда.

– Какво прави в момента Аллах? – попитал неверникът.

Имам Ебу Ханифе, който бил седнал на по-ниско място от невярващият казал:

– Слез и ела да седнеш на моето място, а аз ще мина на твоето.

Така невярващият и Ебу Ханифе си разменили местата. Тогава Имам Ебу Ханифе рекъл:

– В момента Всевишният Аллах те свали долу, а мен ме качи горе!

Когато невярващият чул тези мъдри думи изрекъл: “Ешхедю ен ля иляхе иллеллах – свидетелствам, че няма друг истински бог освен Аллах” и станал мюсюлманин.

Скъпи призоваващи, в своята дауа (призоваване) бъдете внимателни и красноречиви, ако наистина желаете да бъдете сред пожъналите успех. Нека Всевишният Аллах да ви улеснява и да ви възнагради за усилията, които полагате! Той е щедър в Своята награда!