МЮФТИЯТА И СВЕЩЕНИКЪТ

По време на самолетен полет един мюфтия седнал до един свещеник.

Свещеникът попитал: Какво правите?

Мюфтията: Работя важна работа.

Свещеникът: И каква по-точно?

Мюфтията: Търся задоволството на Бога.

Свещеникът: Аха-а, значи вие сте мюсюлмански лидер. Имам един проблем с вас, мюсюлманите. Вие угнетявате вашите жени.

Мюфтията: Как угнетяваме нашите жени?!

Свещеникът: Вие покривате изцяло вашите жени и ги държите затворени вкъщи.

Мюфтията: А аз имам един проблем с вас, хората. Вие угнетявате вашите ПАРИ.

Свещеникът: Какво?! Как ние угнетяваме парите?!

Мюфтията: Вие държите вашите пари скрити в портфейли, затворени в банки, заключени в сейфове. Пазите ги на скрити места. Защо не ги показвате публично, щом като са прекрасни неща?!

Свещеникът: Ами, за да не бъдат откраднати естествено.

Мюфтията: Вие държите парите скрити, защото те са скъпоценни. А ние оценяваме нашите жени много, много повече. Затова тези скъпоценни съкровища не са за показване пред всички, а се съхраняват с чест и достойнство.