СЛЯПОТО МОМИЧЕ

Имало едно сляпо момиче ,което презирало себе си, защото било сляпо. Тя мразела всички освен любимия си годеник. Той бил винаги до нея. Сляпото момиче казало, че ще се ожени за любимия си, само ако прогледне.

Един ден неизвестен човек дарил чифт очи на сляпото момиче и тогава то можело да види всичко,включително и годеника си.

Той я попитал: ”Сега, когато можеш да виждаш,ще се омъжиш ли за мен?”Момичето било изненадано, когато видяло, че годеникът й също бил сляп и отказало да се омъжи за него.

Годеникът й си отишъл, облян в сълзи и по-късно написал писмо на момичето, казвайки следното: “Скъпа моя, моля те, грижи се добре за очите ми!”

ПОУКА:Ето как човешкият ум се променя, когато се промени положението. Само малцина си спомнят какъв е бил предишният им начин на живот и кой човек винаги е бил до тях, дори и в най-трудните моменти.

Никога не приемай някой за гарантиран. Дръж всеки човек близо до сърцето си, защото би могъл да се събудиш един ден и да осъзнаеш, че си изгубил диамант, докато си бил забързан да събираш камъни. Помни винаги това през целия си живот!