Морал

Първото отличително качество на мюсюлманина е, че той винаги е искрен в думите и делата си. Аллаху Теаля казва: «О, вярващи, бойте се от Аллах и бъдете с искрените». Ет-Теубе: 119.

Това е основният белег, който характеризира същността и целта на мюсюлманина.

Искреността в Исляма е основната опора на вярата и на нейното съществуване, а лъжата е кривият път, който е без основи и няма никакви опори.

Понеже мюсюлманинът избира пътя на истината, на вярата в Аллаху Теаля и опознаването на мъдростта на Неговото съществуване, той трябва винаги да търси истината и да я взема като закон в живота си.

Един мюсюлманин не трябва да лъже и да върви по пътя на лъжата, защото той знае много добре, че лъжата противоречи на имана (вярата) и е голяма заплаха за акидата (убеждението) и делата на човека.

Пейгамберът (с.а.с.) казва: «В когото се намират следните четири чертикогато говори, лъже; когато обещае, не изпълнява; когато се кълне, не държи на клетвата си; и когато се кара, постъпва драстично и безсрамното той е лицемер. А в когото се намира една от тези черти, то в него има наченки на лицемер, докато не изостави тази лоша черта». Бухари.

И казва още: «Който каже на едно дете: Ето вземи”, и не му даде нищо, то това се смята за лъжа». И казва: «Няма пълен иман този, който лъже макар да е и на шега». Аллаху Теаля казва: «Лъжа измислят само онези, които не вярват в знаменията на Аллах. Те са лъжците». Нехл: 105.

Мюсюлманинът е искрен към неговия Създател, към себе си и към хората. Той има чисти цели и за тяхното осъществяване използва чисти методи и знае от книгата на Аллах, че лъжата е пътят към заблудата. Аллаху Теаля казва: «О, вярващи бъдете твърди в справедливостта, свидетели в името на Аллах, дори и срещу вас самите или срещу родителите и най-близките! Дали богат или беден Аллах е най-достоен за всеки от тях. И не следвайте страстта, за да не се отклоните и ако изопачите или се откажете /от свидетелстване/ – сведущ е Аллах за вашите дела».Ниса: 135.

Име: Син на Адем.

Националност: От пръстта идвам и в нея е моето завръщане.

Адрес: Планета Земя.

Начална спирка: Отвъдният дом.

Време за излитане: «Единствено при Аллах е знанието за Часа… и никой не знае къде щи умре…», 31:34.

Време за пристигане: «И смъртната агония ще донесе истината: това е, което си избягвал», 50:19.

Позволен багаж:

•Малък метраж от бял плат.

•Добри дела.

•Текуща садака (оставено на дунята полезно знание), от което да се възползват хората.

•Дуа, отправена от благочестиво дете за родител.

Условия за  полета: „Внимание!Внимание!… Пътниците да следват указанията, споменати в книгата на Аллах и суннета на Неговия пратеник.

Те са:

•Послушание пред Аллах и Неговия Пратеник.

•По-често сещане за смъртта.

•Да има предвид, че в отвъдния живот няма друго освен Дженнет или Джехеннем.

•Послушание пред родителите.

•Препитанието да е от хелял.

За повече информация: Моля, потърсете каквото ви трябва от Книгата на Аллах и от суннета на Неговия пратеник. Връзката е без посредник и е достъпна за всеки.

Забележка: Няма ограничение за добрите дела.

Няма нужда от потвърждаване на резервацията, тя е потвърдена предварително.