Дърводелецът

Един много изкусен дърводелец, който вече остарявал решил да се пенсионира. Казал на неговия наемател за неговите планове да напусне работната къща и да живее по–спокойно със семейството си.

Заплащането щяло да му липсва, но той имал нужда от почивка.
Наемателят страдал да гледа как добрия работник си отива и го попитал дали би могъл да построи още една къща като лична услуга. Дърводелецът се съгласил на тази молба, но го уверил, че това бил последният му проект. Имайки предвид, че това е последната му къща, той не обърнал много внимание на тази къща. Не влагал сърце в работата си. Обърнал се към бедни работници и използвал долнокачествени материaли.Това бил неуместен начин да завърши работата си.

Когато всичко било готово, дърводелецът повикал шефа си и му показал къщата. Той му подал някакви листове и ключа от входната врата и му казал:

„Това е твоята къща, моят подарък за теб.”

Дърводелецът бил шокиран! Какъв срам! Само ако знаел, че строи собствената си къща, щял да я направи по–хубава от всяка друга!

Нашата ситуация може да се сравни с този дърводелец. Аллах Теаля ни е изпратил на този свят да построим нашите домове в дженнета като изпълняваме Неговите заповеди. Сега, трябва да решим как да построим домовете си, където ще живеем завинаги.