Живееш, за да се подготвиш за смъртта или умираш от желание за живот?

Познаваш Аллах, но не Му се подчиняваш. Четеш Курана, но не живееш според него. Познаваш  шейтана и продължаваш да се съгласяш с него.

Шейх Али Хасан Ел-Халеби е казал:

Смъртта е груба и страшна реалност, с която ще се срещне лице в лице всеки човек. Никой не притежава власт, нито сили, за да я избегне, нито и какъвто да ни е близък не може да я предотврaти. Смъртта е нещо, което се случва всяка секунда. Смъртта е нещо, с което се срещат млади и стари, богати и бедни, силни и слаби ….
Те всички са равни, в смисъл, че никой няма план или никакви средства, за да избяга от нея. Няма и начин някой да ти посредничи  тя да те избегне или да ти я отложи в пространството…”

„И за никой човек преди теб [о, Мухаммад] не отредихме да е безсмъртен. Щом и ти ще умреш, нима те ще бъдат безсмъртни? Всяка душа ще вкуси смъртта. И ви изпитваме със злото, но и в доброто има изпитание, и при Нас ще бъдете върнати.” (Ел-Енбия:34/35)

Наистина смъртта предизвиква страх в душите. Когато веднъж всички дела се запечатат с нея,а и с това след нея идват още по-страшни и ужасни неща. Нима има място, на което можеш да избягаш от неприятностите на гроба?

Без съмнение, никой от нас не знае къде ще завърши. Дали това ще е в Дженнета с ширина колкото земята и небето, или това ще е Джехеннема, чието гориво ще бъдат хора /човешки тела/ и камъни?

Ибрахим ибн Едхем /умрял 160 г.Хид./ (рахимехуллаху) е бил попитан относно следния айет:

„И рече вашият Господ: “Зовете Ме, и Аз ще ви откликна! …”

(сура Гафир: 60)

Било му е речено: „Ние молим Аллах, но Той не ни откликва.” А той (рахимехуллах) е рекъл: „Опознахте Аллах, въпреки това не му се подчинявате. Четете Корана, но не работите по него. Опознахте шейтана и въпреки това продължавате да се съгласявате с него. Твърдите, че обичате Пратеника на Аллах /с.а.с./, и наред с това изоставяте неговия суннет. Твърдите, че желаете Дженнета, а не работите за него. Твърдите, че се страхувате от Джехеннема, но не прекратявате с греховете. Казвате, че смъртта е реалност /нейзбежна/, но не се подготвяте за нея. Заели сте се с грешките на другите, а не виждате вашите. Консумирате подарените ви блага от Аллах, без да Му благодарите. Погребвате мъртвите, но не вземате поука.”

Тази реалност  трябва дълбоко да отседне в сърцата ви. Няма съмнение, че този живот е ограничен и че е с определено време, и без съмнение този край ще дойде… И този, който е бил праведен през целия си живот ще умре, а и всеки грешник ще умре. И смелият, който се е вдигнал срещу несправедливостта ще умре, а и онази зла душа ,която се опитва със зъби и нокти да се държи за този живот ще умре. И онези, които са си поставили високи цели и амбиции ще умрат, а и онези, които живеят скромен неангажиращ живот ще умрат.

Шейх Али Хасан Ел- Халеби е казал: „Следователно, не забравяйте значението на смъртта и преселението на Ахирета, и си припомнете много от своите грехове, които сте извършили и малкото добро, което сте направили. Не забравяйте доброто, че после така ще ви е необходимо и ще желаете да сте направили много, и за това го направте сега. Помислете за нещата, от които искате тогава да сте чисти, за това се очистете от тях сега.“

„И смъртната агония ще донесе истината: “Това е, което си избягвал.”

(сура Каф: 19)