Ето това е Аллах, как да не го обичаш?

Най-странното нещо е първо да Го oпознаеш, а после да не го заобичаш, да чуеш неговия глас как те зове, а ти все отлагаш да се отзовеш; да знаеш колко ценна и полезна е търговията с Него, а след това продължаваш да търгуваш с други! Да знаеш величината на неговия гняв, и въпреки това /продължаваш да/ му се съпротивляваш; да знаеш горчивината от уединението в прегрешението към Него, и после не тъжиш за хубавата и приятна атмосфера в подчинението към Него; да чувстваш подтиснатост и тревога в сърцето си, когато не чуваш за Него или думите Му, а после не копнееш по чувството на смиреност и успокоение от моленето и прославянето Му; да вкусиш горчивина и яд от привързаността на сърцето ти към някой друг заедно с Него, и след това не бягаш от онзи заради пропуснатите наслада и нежност, обръщайки се към Него.

А най-странното от всичко това е да разбереш, че имаш нужда от Него, и че от Него си зависим, а ти наред с това отвръщаш от Него и се задъхваш след онова, което те отдалечава от Него.

Върни се при Възвишения Аллах, и нека Той да бъде в очите ти, ушите ти, в твоето сърце и на твоя език. Недей тези четири органа никога да отделяш от Него Възвишения, защото никой от заблудата не се е избавил без неговото позволение и помощ. Наред с помощта на тези четири органа, а и пък никой не се е заблудил и не е загубил, до като не е отдалечил тези органи от Съвършения Аллах. Онзи, когото Аллах Милостивия напъти той чува, вижда, говори, движи се и протяга ръце, с помощта на Господаря си. А между другото онзи, който е заблуден; чува, вижда, говори и работи по своя преценка и следва страстите си.

Аллах Всемилостивия подобрява на хората лошия характер, приканва сърцата на отстъпника, опрощава греховете на грешниците, напътства заблудените, избавя угнетените, подучава невежите, просвещава разума от безмислици, подсилва слабите и дава подслон на нуждаещите се. А когато наказва, неговото наказание следва само, когато раб покаже своето ясно неподчинение и отхвърляне. Той няма да спусне Своето наказание , докато не призове своите раби да се завърнат и им докаже, че трябва само на Него да се покоряват.