Случайност ли е?

Какво ще направиш, ако намериш часовник в пясъка?

Представи си че намираш часовник в средата на пустинята. Какво ще си помислиш? Че някой го е изпуснал? Или че часовника просто се е озовал там?

Разбира се никой нормален човек не би си помислил, че часовника е излязъл от пясъка.

Всички сложни части не може просто да са се появили от металите заровени в земята. Все някой трябва да е изработил този часовник.

Ако той отмерва точно времето предполагаме, че изобретателят му е интелигентен. Не може по случайност този часовник да работи (да е точен).

Кой друг може да показва точно времето? Помислете за изгрева и залеза. Тяхното време е толкова точно регулирано, че учените публикуват ежедневно във вестниците времето за изгрев и залез. А кой регулира времето за изгрев и залез? Ако часовника не може да работи без интелигентен изобретател, как е възможно слънцето да изгрява и залязва с такава точност? Това случайно ли е?

Помислете също и затова, че ние издържаме на слънцето (оцеляваме) само, защото е на безопасно разстояние от земята, средно на 93 милиона мили. И ако е само малко по-близо, земята ще изгори. Както и ако е по-далеч, земята ще се превърне в ледена планета и човешкия живот ще е невъзможен. Кой е преценил, че това е правилното разстояние? Може ли да е някаква случайност?

Без слънце растенията няма да растат. Тогава животните и хората ще загинат. Дали слънцето просто само е решило да стои там заради нас?

Лъчите на слънцето ще са опасни за нас, ако го нямаше озоновия слой в атмосферата. Атмосферата ни предпазва от вредните ултравиолетови лъчи. Kой е поставил този щит около нас?

Ние трябва да изживеем (видим) изгрева. Ние се нуждаем от слънчевата енергия и светлина да осветява пътя ни през деня. Но се нуждаем и от залеза. Имаме нужда от почивка, от вечеря и от сън. Кой управлява (регулира) този процес, за да получаваме това, от което се нуждаем?

Но ако имахме само слънцето и предпазването на атмосферата щяхме да искаме нещо по-красиво. Нашите дрехи ни осигуряват топлина и защита, но се стремим и да изглеждат красиво. Знаейки или нуждаейки се от красота, Създателят на изгрева и залеза също ги е направил смайващи(взимащи дъха).

Създателят, Който ни даде светлина, енергия, защита и красота заслужава нашата благодарност. А някои даже твърдят, че не съществува. Какво ли ще си помислят те, ако намерят часовник в пустинята. Точен, работещ часовник? Красиво изработен? Няма ли да си помислят, че този часовник си има изобретател? Интелигентен изобретател?

Такъв е Аллах за нас. Слава на Аллах!