Неджмеддин Ербакан 1926-2011 Проф. Доц. Д-р. Неджмеддин Ербакан (29 октомври 1926 , Синоп ). Турски инженер, академик и политик. Бивш депутат и министър – председател. В неговото коалиционно управление ( 1996 – 1997) само за една година икономиката на Турция се увеличи с 7,5 %, брутният вътрешен продукт се увеличи от 11,96/1000 до 12,37/1000. Неджмеддин Ербакан е син на Мехмед

» Read more

През 1961 г. заедно с други 22 инженери започват по проект за първи турски автомобил наречен ’’Деврим’’ (революция) и успяват да го произвеждат. През 1967 г. е избран за главен секретар на ТОВВ (орган, който определя какво и колко ще се произвежда в страната) и същата година се жени за Нермин Ербакан. През 1969 избран за независим депутат от Коня

» Read more

В изборите през 1995 г. ПБ стана първа партия с 158 депутата. Направи коалиция с Партия на Правия Път (ППП) на име Пътя на Благоденствието. И на 28 юни 1996 г. стана министър – председател на Република Турция. Като е министър – председател основава Ислямски съюз на име D – 8 (Developing Eight) т.е. Развиващи се Осем. В този съюз

» Read more

Самоубийството от ислямска гледна точка Независимо по какъв начин човек си причинява смърт това си е самоубийство. А самоубийството е отнемане на живота, който Аллах (а.дж.) е дал. Поради тази причина е голям грях. Щом Аллах (а.дж.) е дал този живот, само Той има правото да го отнеме. С айети и хадиси е доказано, че самоубийството е харам. В Свещения

» Read more

В един хадис е казано така: „Отбягвайте седемте смъртни гряха. Казаха: „О, Пратенико на Аллах, кои са те?” И Пратеника каза: „Съдружаването, убийството, самоубийството, изяждането на имота на сирака, бягането от война, лъжливото обвинение в прелюбодейство на целомъдрена жена.” (Бухари, Уесайе:23, Худуд, Тиб: 45; Муслим, Иман:144). Самоубийството е забранено и на предишните общности. Джундуб бин Абдуллах предава от Пратеника, че

» Read more

Според повечето ислямски учени самоубиеца не излиза от вярата и му се кланя дженазе намаз. За Кузман, който се е самоубил в битката Хайбар, е казано, че ще е в джехеннема, но не е казано, че ще бъде вечно в джехеннема. Затова се предполага, че след като изкупи греха за самоубийството, самоубиецът ще влезе в дженнета. Но трябва самоубицъта да

» Read more

Прощалната проповед на Пророка Мухаммед (саллеллаху алейхи веселлем) Тази проповед е била изнесена в 9-ия ден на месец Зулхидже в 10-ата година от преселението хиджра, в долината Урана на планината Арафат, близо до Мека. След като възхвалил и благодарил на Аллах, Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) изрекъл думите: О, хора, чуйте ме добре, защото не знам дали след тази година ще

» Read more

Правата от Епохата на невежеството, които възникваха при убийство (кръвнината), от сега нататък са забранени и първото такова право, което забранявам, е за убийството на Рабиа ибн ал-Харис ибн Абдулмутталиб. О, мъже, неверниците си позволяват да подправят календара, за да направят позволено онова, което Аллах е забранил, и да забранят онова, което Аллах е позволил. Месеците при Аллах са дванадесет.

» Read more

Оставям ви Книгата на Аллах и моята сунна. Ако ги следвате, не ще се отклоните! Всички, които ме слушат, трябва да предадат думите ми на други, а те отново на други, и може би те ще разберат думите ми по-добре от тези, които ме слушат сега. Свидетел ми бъди, о, Аллах, че предадох посланието Ти на хората! Ибн ел-Каййим е

» Read more

И ако попиташ за плодовете му, то те са по-меки от масло и по-сладки от мед. И ако попиташ за листата му, то те са по-нежни и от най-нежния плат. И ако попиташ за реките му, то [в него] има реки от мляко, чийто вкус не се променя, и реки от вино, което е вкусно за пиещите го, и реки

» Read more
1 2