КАЖИ…!

 КОГАТО: –  Започнеш да правиш нещо, кажи: Бисмиллях (باسم الله) (Започвам с името на Аллах)! – Възнамеряваш нещо, кажи: ИншааАллах (إن شاء الله) (Ако Аллах е пожелал)! – Се похвалиш с нещо, кажи: Субханеллах (سبحان الله) (Предалеч е Аллах от всякакви недостатъци)! – Изпитваш болка или страдание, кажи: Йа Аллах (يا الله) (О, Аллах)! – Изразяваш възхита от нещо, кажи: МаaшааАллах (ما شاء

» Read more

ВСЯКА ДОБРИНА Е САДАКА

Аллах (с.т.) е отредил за нашия уммет всяка добрина, колкото и малка да е тя, да бъде като садака (милостиня) за извършителя ѝ, и да се печели севап (награда) от това. За това нещо е достатъчно човек да е истински мюсюлманин, т.е. да вярва, че Аллаху Теаля е един единствен и да върши тези добрини искрено заради Аллах. В един

» Read more

ИМÀМ БУХАРИ (АЛЛАХ ДА СЕ СМИЛИ НАД НЕГО!)            Цялото име на Имàм Бухари (البخاري) е: Ебу Абдуллах Мухаммед ибн Исмаил (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل). Той е имàм (водещ учен) от имàмите на мюсюлманите. Живял е през 194-256 х. (приблизително 810-870 г.). Роден е в гр. Бухара (в днешен Узбекистан). Баща му бил от разказвачите на хадиси, но

» Read more

ПЛОДЪТ НА СЪРЦАТА          Пратеникът наричаше децата: “плодът на сърцето” и „светлината на очите”.        Безподобно описание и отдаване на невероятна значимост… Детето е самото щастие… Детето е извор на щастие. Детето е радост за окото и сърцето. Животът на Пратеника (с.а.с.) е въплъщение на Корана. Неговата гледна точка също… Пратеникът (с.а.с.) нарича децата “светлината на очите”, а Коранът

» Read more