КОЙ Е СЛЕПИЯТ?

Един баща разказва: „Не бях навършил и 30 години, когато съпругата ми роди първото ни дете. Още си спомням онази нощ, останах почти до сутринта с една компания. Беше едно нощно преживяване, изпълнено с празнословие, лоши коментари и клевети. Аз бях този, който водеше разговора. Разсмивах приятелите си… Спомням си как ги разсмивах до несвяст. Притежавах способността да имитирам действия

» Read more

КАКВО ЩЕ КАЖЕТЕ?

Да работим с Корана, така както работим със собствения си телефон. Да го носим с нас където и да ходим, в чантите ни, в джобовете ни и т.н. Да прелистваме страниците му по няколко пъти на ден. Да се връщаме, когато го забравим. Да запаметяваме неговите съобщения. Да почувстваме, че не можем да живеем без него. Да го подаряваме на

» Read more

ЩЕ МЕ НАПРАВИТЕ ЛИ ХАФЪЗ?

След завършване на основното си образование тя пристигна при нас в Коран курса. Семейството й ни каза, че идва по собствена воля. Когато трябваше да я запиша, запитах за името ѝ: – Халима! – каза тя, без въобще да се стеснява и срамува. После добави: – Госпожо, ако няма да ме направите хафъз, по-добре не ме записвайте! По думите и

» Read more

НЯМАМ ВРЕМЕ ДА МРАЗЯ ИМАМ ВРЕМЕ САМО ДА ОБИЧАМ!

Искаш да успееш? Искаш да живееш в спокойствие? Искаш да извървиш стръмния път в този живот? Искаш да достигнеш до истинското щастие? Искаш…искаш ….и искаш? Разбирам те защото и аз го искам! .Как да постигаме успех във всяко едно наше начинание и същевременно да спечелим Вечното щастие!? Ето някои подходящи формули, за да достигнем до всяко нещо, към което се

» Read more

ЗАБРАВЯНЕТО НА АЛЛАХ И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТОВА

Човек идва на тази земя, поемайки отговорност пред своя Създател. С появата си на земята човек понякога не само забравя своята отговорност, но и не съблюдава нормите, възложени му от неговия Творец, а понякога изпада и в още по-тежка заблуда като Го забравя. Подведен от слабостите на душата (нефс) си, човек се отдалечава от подчинение и служене и по този

» Read more

БЕСЕДА

Един невярващ срещнал Имам Ебу Ханифе и му рекъл: – Нека се срещнем в джамията, там да спорим и да видим кой ще спечели спора. На другия ден много хора се събрали в джамията и зачакали началото на срещата. Невярващият дошъл, но Имам Ебу Ханифе така и не пристигал. Хората чакали, чакали и невярващият казал: – Виждате ли, той се

» Read more

МЮФТИЯТА И СВЕЩЕНИКЪТ

По време на самолетен полет един мюфтия седнал до един свещеник. Свещеникът попитал: Какво правите? Мюфтията: Работя важна работа. Свещеникът: И каква по-точно? Мюфтията: Търся задоволството на Бога. Свещеникът: Аха-а, значи вие сте мюсюлмански лидер. Имам един проблем с вас, мюсюлманите. Вие угнетявате вашите жени. Мюфтията: Как угнетяваме нашите жени?! Свещеникът: Вие покривате изцяло вашите жени и ги държите затворени

» Read more

НАСРЕДДИН ХОДЖА И ЛУНАТА

Една нощ Насреддин ходжа погледна в кладенеца и като видя отражението на луната във водата, си каза: „Ах горката луна! Как ли е паднала в кладенеца?!… Ще се опитам да я спася”. Той веднага спретна ръкави и спусна кофата в кладенеца, след което взе да я мърда насам-натам, та дано луната успее да се закачи за нея и да я

» Read more