НАСРЕДИН ХОДЖА И ГРАДОНАЧАЛНИКЪТ          Градоначалник, където живеел Насредин ходжа имал претенцията, че умее да римува стихове. Веднъж декламирал касида пред него и му казал: „Не е ли красноречива?” На което Насредин Ходжа отвърнал: „Няма и мирис на красноречие!”        Това разгневило градоначалника и той наредил да го затворят в конюшнята. Така той прекарал там един месец, след което

» Read more

НАСРЕДИН ХОДЖА И КОНЧЕТО

Веднъж Насредин Ходжа бил на дълъг път и много се изморил затова поседнал на сянка под едно дърво. Докато си почивал, си казал: „О, Господи! Да беше ме дарил сега с едно магаре, което да яхна!” След малко се задал един конник с камшик, зад който идвало малко конче. Когато конникът видял Насредин Ходжа да седи, му наредил да стане,

» Read more

НАСРЕДДИН ХОДЖА

Една нощ Насреддин ходжа разговарял с жена си и й казал: „Утре сутринта ще ходя да насека малко дърва от гората и ако денят е хубав, ще отида и до нивата”. При което жена му казала: „Кажи ‘иншАллах’ (ако Аллах пожелае)! А той й отвърнал: „Защо се налага да го правя?! Или ще събера дърва, или ще ходя до нивата!”

» Read more

НАСРЕДДИН ХОДЖА И ЛУНАТА

Една нощ Насреддин ходжа погледна в кладенеца и като видя отражението на луната във водата, си каза: „Ах горката луна! Как ли е паднала в кладенеца?!… Ще се опитам да я спася”. Той веднага спретна ръкави и спусна кофата в кладенеца, след което взе да я мърда насам-натам, та дано луната успее да се закачи за нея и да я

» Read more

НАСРЕДИН ХОДЖА И РИБАТА

Докато едни хора седели около трапезата и хапвали риба, се появил Насредин ходжа. Един от трапезата казал: „Насредин ходжа има навика да седи откъм най-голямата риба, затова сложете големите риби в една чиния, оставете ги в оня далечен кът от къщата и го поканете да хапне с нас малките рибки”. Речено–сторено. Направили, както се разбрали и му казали: – „Какво

» Read more

Насреддин ходжа и петелът

Бедният Насреддин ходжа бил назначен за съдия на града си, но заплатите му се забавили. Наближил Курбан-байрямът, а той нямал нито какво да принесе в курбан, нито какво да купи. Вечерта се оплакал на жена си, като й съобщил в какво притеснено положение се намира и че няма възможност да принесе курбан. А тя му отвърнала: Не се измъчвай, аз

» Read more

Настрадин ходжа и хората

Един ден Настрадин ходжа яхнал магарето си по някаква работа, а синът му тръгнал пеш след него. И както си вървели, по пътя минали покрай едни хора, които като ги видели, възмутено казали: „Вижте този човек с безжалостно сърце, той язди, а детето си оставя да върви пеш!” Като дочул тези думи Настрадин ходжа слязъл от магарето и качил сина

» Read more