Категория: Април, 9-ти брой, 2010 г.

ЕДИН ПЪЛНОЦЕНЕН НАЧИН НА ЖИВОТ

ЕДИН ПЪЛНОЦЕНЕН НАЧИН НА ЖИВОТ

Ислямът е религия, но не в западното разбиране на думата. Западняшкото значение на термина „религия” е нещо между вярващия и Бог. Ислямът е религия, която организира всички аспекти на живота, едновременно на ниво индивид и на ниво нация.

Ислямът урежда вашите взаимоотношения с Бог, със самите вас, с децата ви, с роднините ви, с вашите съседи, с гостите ви и с другите вярващи. Ислямът ясно утвърждава задълженията и правата ви във всички тези взаимоотношения.

Ислямът постановява ясна система от богослужения, граждански права, закони за женитба и развод, закони за наследство, кодекс за поведение, какво да не се пие, какво да се носи и какво да не се носи, как да се прославя Бог, как да се управлява, закони при война и мир, кога да се воюва, кога да се сключва примирие, закони за икономиката, както и закони за покупко-продажба. Ислямът е завършен кодекс на живота.

Ислямът не се практикува само в джамията, той е за всекидневието, наръчник за живота във всички негови аспекти: социални, икономически и политически.

Ислямът е завършена конституция. По този начин ислямът предпазва мюсюлманина от объркване, защото той е логичен и рационален. Аллах е един. Аллах е един-единствен и няма синове. Аллах не се съдружава с триединството. Аллах не убива, за да спаси. Не се изисква посредник между Аллах и човек. Ислямът устройва човешката природа, но не върви срещу нея. В Исляма няма посредничество между човека и Бога, нито монашество.

Ислямът е един пълноценен начин на живот.

ХОДЖАТА НА БИРКОВО

ХОДЖАТА НА БИРКОВО

Мехмед Табаков е роден на 4 декември 1937 г. в с.Враненци, общ. Велинград. Произлиза от скромно ислямско семейство. Представя себе си като беден кул на Аллах.

Баща му още в ранна възраст го изпраща да учи за „муаллим” (учител), за да може да разпространява религията. Той учи при Халим Ефенди в с.Медени поляни.

След това продължава в с.Белица при Мехмедали Ефенди. Там учи тайно, под претекст че е работник, тъй като властите не позволявали подобни дейности. При Мехмедали Ефенди учениците били обучавани по специална методика. Учели по 12 предмета на ден, като някои от тях били за наизустяване. Към учениците се подхождало внимателно, с което се постигал желаният резултат.

След това отива войник и има намерение след като се върне да продължи обучението си, но за съжаление учителят му умира през 1957 година.

След уволнението си започва да се самообразова и да обучава другите. По това време той учи деца нелегално. През 1960 г. става имам в селото си.

В края на 1970 г. става бунт в с.Крастава заради смяната на имената. Тогава Мехмед Табак бил сред набелязаните видни дейци, които били преследвани.

Сътрудник от държавна сигурност го хваща и го закарва във Велинград по работа. Оттам го отвеждат в ареста в Пазарджик и след това в затвора в Белене, където престоява 7 години.

Там преживява най-трудния момент през живота си, когато баща му умира, а той не успява да отиде на погребението му. Оттогава става още по упорит.

Когато се връща, собствените му деца не го познават. По това време вече е настъпила демокрацията и хората са започнали да се развалят.

Отново става имам на с. Бирково и обучава 163 ученика, които води по дневник.

Тогава установява, че няма достатъчно религиозна литература и се налага да напише собствена. Първата книга, която пише е „Будилник”, името й идва от арабски език. В тази книга той е събрал всички знания, необходими на един мюсюлманин. След това се заема с превода на Корана. Старае се да предаде словото на Аллах такова каквото е, без притурки. Използва 33 източника. Главната му цел винаги е била обучаването на мюсюлманите. Според него най-голямата сила на мюсюлманите е вярата. Силната вяра побеждава всичко.

Напуска този свят на 20.02.2010 г. в гр. Велинград. За последно сбогом го съпровождат над 2 500 души. Аллах да го дари с Дженнет!

ЕДИН ОНКОЛОГ СЪВЕТВА

ЕДИН ОНКОЛОГ СЪВЕТВА

1. Отговаряйте на телефонните обаждания, слушайки с лявото ухо.

2. Не използвайте дълго време слушалки.

3. Батерията на GSM-а да е на разстояние от вас.

4. Не отговаряйте на телефонните обаждания, когато батерията на GSM-а ви е на последната степен или е пред изтощаване, тогава облъчването е 1000 пъти по-силно.

5. Намалете храните, съдържащи мазнини.

6. Не яжте храна след 19.00 часа.

7. Не пийте два пъти кафе на ден.

8. Сутрин пийте повече вода, а вечер – по-малко.

9. Не пийте лекарства със студена вода.

10. Не лягайте веднага, ако сте приели лекарства.

11. Най-идеалното време за сън е вечер от 22.00 до 06.00 часа сутринта.

САМО ЗА АЛЛАХ

САМО ЗА АЛЛАХ

Имало един религиозен човек сред Бену Исрааил, който винаги бил зает в молитви към Аллах.

Група от хора отишли при него и му казали, че едно от племената наблизо се молело на дърво. Тази новина го разстроила и с брадва в ръка отишъл да отсече дървото. По пътя го срещнал шейтанът (дяволът, сатаната) преобразен като стар човек и го попитал накъде отива. Отговорил му, че отива да отреже едно дърво.

Шейтанът казал:

– Няма защо да се занимаваш с това дърво, по-добре продължи с молитвата си и не я прекъсвай заради нещо, което не те засяга.

– Това също е служене – отговорил човекът.

Тогава шейтанът опитал да му попречи да отреже дървото и последвало спречкване между тях, като човекът победил.

Виждайки че е безсилен, шейтанът помолил да бъде извинен и когато вярващият го пуснал, той отново казал:

– Аллах не е направил отрязването на това дърво твое задължение. Ти не губиш нищо, ако не го отрежеш. Ако това беше необходимо, Аллах можеше да го заповяда на някой от Пратениците си.

Вярващият настоявал да го отреже. Отново се сбили и вярващият отново победил.

– Добре, слушай! – казал шейтанът – Предлагам нещо, което е в твоя услуга.

Човекът се съгласил и шейтанът казал:

– Ти си беден човек. Ако не извършиш това деяние ще ти плащам по три златни монети всеки ден. Ще ги намираш под своята възглавница. Чрез тези пари ще задоволяваш нуждите си – да се отблагодариш на роднините си, да помагаш на нуждаещите се и да правиш толкова добри дела. Отрязването на дървото ще бъде само една добродетел, която в крайна сметка няма да е от полза за никого, защото хората ще отгледат друго дърво.

Това предложение се харесало на човека и той го приел. Намирал парите два последователни дни, но на третия не открил нищо. Тогава се вбесил, нарамил брадвата и отишъл да отреже дървото. Шейтанът отново го срещнал и го попитал къде отива.

– Да отрежа дървото! – Извикал човекът.

– Няма да ти позволя да го направиш – казал шейтанът.

Отново се сбили, но този път шейтанът победил. Вярващият бил изненадан от загубата си и попитал шейтана за причината на неговия успех.

Шейтанът отговорил:

– В началото твоето желание беше да спечелиш задоволството на Аллах и следователно Всемогъщият Аллах ти помогна да победиш, но сега беше отчасти заради златните монети, затова ти загуби.

Ихяа’ ‘улуум ад-дийн”, Имам ал-Газали

КАК ДА БЪДЕШ НАЙ-ДОБЪР ВЪВ ВСИЧКО?

КАК ДА БЪДЕШ НАЙ-ДОБЪР ВЪВ ВСИЧКО?

Халид Ибн ел-Уелид разказва следното:

„Един бедуин дойде един ден при Пророка (с.а.с.) и му каза:

– О Пратенико на Аллах! Идвам за да ти задам някои въпроси за този живот и за отвъдния.

– Попитай каквото желаеш.

– Искам да съм най-учения човек.

– Страхувай се от Аллах и ще бъдеш най-учения сред хората.

– Искам да съм най-богатия на света.
– Бъди доволен и благодарен, и ще бъдеш най-богатия човек на света.

– Искам да съм най-добрия сред хората.
– Пожелай за другите това което желаеш за себе си и ще бъдеш най-добрия сред тях.

– Искам да съм най-великия сред хората.
– Прави добро на другите и ще бъдеш такъв.

– Искам да съм най-обичан от Аллах.
– Възхвалявай повече Аллах и ще бъдеш обичан от Аллах.

– Искам вярата ми да е пълноценна.
– Ако имаш добри навици, вярата ти ще бъде цялостна.

– Искам да съм сред тези, които правят добро.
– Благоговей Аллах сякаш Го виждаш, защото несъмнено Той те вижда.

– Бих искал да съм покорен на Аллах.
– Ако спазваш заповедите на Аллах, ще му бъдеш покорен.

– Искам да се очистя от всички грехове.
– Почисти тялото си от всички нечистотии и ще се пречистиш от греховете си.

– Искам в Съдния ден да бъда издигнат в светлина.

– Не наскърбявай и не вреди на другите и в Съдния ден ще бъдеш издигнат в светлина.

– Искам Аллах да ме дари с Неговата милост.

– Ако ти имаш милост към себе си и останалите, Аллах ще те дари с Неговата милост.

– Искам греховете ми да са много малко.

– Ако търсиш прошка от Аллах за себе си и другите, колкото можеш повече, греховете ти ще бъдат много малко.

– Искам да съм най-уважавания човек.

– Ако се довериш на Аллах, ще си такъв сред хората.

– Искам Аллах да ми увеличи препитанието.

– Ако пазиш себе си неопетнен и непокварен, Аллах ще увеличи прехраната ти.

– Искам да съм обичан от Аллах и Неговия Пратеник (с.а.с.).

– Ако обичаш това, което обичат Аллах и Неговият Пратеник и ти ще бъдеш обичан от тях.

– Искам да се спася от наказанието на Аллах в Съдния ден.

– Ако не губиш самообладание и сдържаност към никое създание, ще се спасиш от наказанието на Аллах в Съдния ден.

– Искам молитвите ми да бъдат чути.

– Ако избягваш забранените неща, молитвите ти ще бъдат чути.

– Не искам да изпадна в немилост от Аллах и да се срамувам в Съдния ден.

– Ако пазиш целомъдрие и непорочност Аллах няма да те унижи в Съдния ден.

– Искам Аллах да ме опази със заслон в Съдния ден.

– Не разкривай и не показвай грешките на своите събратя, и Аллах ще те снабди със заслон (покривало) в Съдния ден.

– Какво ще ме предпази от греховете и кои са най-добрите дела в очите на Аллах?

– Добрите навици, благородството, скромността и търпението при беда.

– Кои са най-лошите неща в очите на Аллах?

– Избухливият, несдържаният характер, скъперничеството и алчността.

– Какво може да загаси адския огън в Съдния ден?

– Търпението в беда и нещастие.

– Кое смекчава гнева на Аллах в този живот и отвъдния?

– Скритата щедрост, милостинята и добронамереността към другите.”

ПРАВЕДНАТА МЮСЮЛМАНКА

ПРАВЕДНАТА МЮСЮЛМАНКА

Един учител по Коран в една джамия разказва:

„Един ден при мен дойде едно малко дете, което искаше да се запише при мен, за да наизустява Свещения Коран. Аз го попитах:

– Наизустил ли си нещо от Свещения Коран?

А то ми отговори:

– Да.

Тогава аз му казах:

– Прочети ми нещо от късите сури на Корана!

И то веднага започна. После го попитах:

– Наизустил ли си сура „Тебараке”?

А то ми каза:

– Да.

Това дете ме учуди с огромната си памет, въпреки че беше малко – на около девет години. Тогава го попитах дали е наизустило сура „на-Нахл”, а то веднага ми я прочете. Това още повече ме учуди. После поисках да го изпитам за дългите сури в Корана, като му казах:

– Да не би да знаеш и сура „ал-Бакара”?!

А то ми отговори:

– Да.

И веднага започна да чете без да греши. Тогава го попитах:

– Синко, да не би да си наизустил целия Коран?!

А то ми отговори:

– Да.

А аз възкликнах: „Слава на Аллах! Велик е Аллах! Аллах да те благослови!”

След това поисках от него, ако може утре да дойде с баща си. Никога през живота си не бях толкова учуден. Какъв е този родител, за да възпита така детето си!

Но най-голямата ми изненада беше, когато видях бащата на това дете. Погледнах го, но по нищо не личеше, че този баща следва Сунната на Мухаммед (с.а.с.). А когато реших да го попитам, той ме изпревари и рече:

– Знам, че сте изненадан синът ми да има такъв баща. Но аз ще прекъсна изненадата ви и ще кажа, че зад това дете има жена, която е равна на хиляда мъже! Искам да ви зарадвам, че в къщи имам още три деца и всичките са хафизи на Свещения Коран. Най-малката ми дъщеря е на 4 годинки и вече е наизустила последните 30 страници от Корана.

Това, което чух още повече ме учуди и казах:

– Какво е това, как е възможно това?!

А бащата ми рече:

– Когато всяко дете проговаряше, майка му започваше да го учи да наизустява Свещения Коран. Не преставаше да ги стимулира с най-различни награди. Детето, което наизустяваше първо, имаше право да избира вечерята по негово желание. А детето, което преговаряше най-много от Корана, имаше право да избира къде да отидем в почивните дни. А детето, което свърши с наизустяването на Корана, избираше къде да отидем през лятото. По този начин те се надпреварваха в наизустяването на Корана и в преговарянето му.

– Да, наистина това е праведната жена. Когато тя е добра, то добрината изпълва цялата й къща. Това е жената, която Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е заръчал да бъде избирана от мъжа измежду многото жени. Мъжът трябва да изостави красотата, богатството и потеклото и да се спре на религията на жената, на нейното страхопочитание и служене на Всевишния Аллах.

Честито на тази достойна майка, която е подсигурила бъдещето на своите деца в този и отвъдния свят, защото в Съдния ден Свещеният Коран ще бъде застъпник за децата й. Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал:

«На наизустилият Корана – в Съдния ден – ще се рече: „Учи и се въздигай, и чети, както го четеше на земята, защото твоят дом ще е там, където спреш с последното знамение!”»

Нека си представим Махшер и тази безценна майка, която ще гледа как децата й ще се въздигат и ще стигнат най-високата степен в Дженнета – Фирдеус. А на главата на майката ще сложи короната на смирението, изпълнена с бисери от добрините й на земята.

А какво ще стане с нашите деца, когато им се рече: „Учете от Свещения Коран!”

До къде ще стигнат? Дали ще сложат и на нас такива корони? А когато мийзанът (мерилото за делата ни) бъде поставен, колко песни ще бъдат поставени в теглилките на нашите деца!? Колко провалящи снимки!? Колко скрити тайни ще бъдат разкрити!? Колко прозрачни дрехи!? Всичко това ще бъде поставено в теглилките на нас, родителите.

Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал:

«Всеки от вас е овчар, и всеки от вас ще бъде отговорен за своето стадо».

Всевишният Аллах не ни е дарил с деца, за да увеличаваме онези, които вършат грехове спрямо Аллах. А напротив деца, които да служат на Аллах и постоянно да Го споменават.

И знайте, че на каквото научите вашите деца, това ще намерите в теглилката за вашите дела.

И накрая, нека се вслушаме в словата на последния от Пратениците на Аллах – Мухаммед (с.а.с.): «За една жена се жени заради четири неща:

  1. 1. Заради богатството й.
  2. 2. Заради красотата й.
  3. 3. Заради потеклото й.
  4. 4. И заради религията й.

Избери притежателката на религия и ще стъпиш здраво на краката си!»

ЧЕТИРИМА МЪЖЕ В ДЖАМИЯТА

ЧЕТИРИМА МЪЖЕ В ДЖАМИЯТА

Четирима мъже влезли в джамия и всеки бързал за молитвата, заставайки смирено пред Аллах. След като направили възнамерение, всеки от тях казал „Аллаху акбар” и покорно започнал молитвата си.

Не след дълго влезнал мюеззина и започнал да чете езан.

Първият мъж спонтанно казал на мюеззина: „Четеш езана?! Сигурен ли си, че е точното време?!”

Вторият мъж в същия момент прошепнал на първия: „Намазът ти вече е провален, защото говориш по време на молитвата!”

Третият богомолец се намесил: „Та ти не говориш ли сега?! По-добре виж себе си!”

Четвъртият мъж промърморил: „Слава на Аллах! Добре, че не станах част от спора им.”

В крайна сметка и четиримата мъже провалили молитвата си и я пропилели.

Често става така, че онези, които намират грешки у останалите, се отклоняват повече от първоначално съгрешилите.

Първо вижте себе си, преди да потърсите грешките у останалите.

СЪЛЗИ ОТ КРЪВ

СЪЛЗИ ОТ КРЪВ

посвещава се на невинно загиналите палестински деца

Какво за нас сълзата е и що кръвта е,

когато днес море от кръв и сълзи в таз земя се лее,

какво за нас тъгата е, и що смъртта е, когато хиляди души загиват?!

Какво за нас е мъката, и що страха е,

на майката останало без своето дете,

поглеждали го с лице, сълзи обляно, цялото държи го мъртво в своите ръце?!

Без дом останаха стотици, без майки и без своите бащи,

защо ни гледат всички тъй нехайно, защо светът мълчи?!

Там далеко нейде в далечината чуваше се глас на мъничко дете,

останало е то само сираче, а кръв от моето сърце тече.

За нас таз болка древна е не е от днес  или от вчера тя.

Убиват, убиват ни, и пак ще ни убиват,

но ислямът винаги ще бъде в нашите сърца.

Търпение о, мои мили братя и сестри, ще дойде ден,

денят на справедливостта, ще има мир в таз земя свещена

и няма да я има веч кръвта, а ще има свобода,

ще има слънце пак над Палестина и над цялата земя.

Фикрие Терзиева

ПОСЕЩЕНИЕ НА ГЛУХ ПРИ БОЛЕН

ПОСЕЩЕНИЕ НА ГЛУХ ПРИ БОЛЕН

Един глух човек, който бил с добро сърце, научил, че съседът му бил болен. Тогава той си казал: “Трябва да посетя своя съсед, който е болен и да го попитам как се чувства. Въпреки, че аз съм глух, той е болен и няма да се впуска в много разговори.

И всъщност на болните се задават едни и същи въпроси, и се получават едни и същи отговори. Аз ще го попитам как се чувства, а той ще ми отговори: „Слава на Аллах, добре съм!“ Аз ще го попитам с какво се храни и той естествено ще ми каже името на някаква гозба, аз ще му отвърна: „Да ти е сладко!“ Когато го попитам кой доктор го лекува, той ще ми каже името на някой доктор и аз ще му кажа, че той е много добър доктор. Така посещението ми ще приключи…

Глухият човек отишъл при болния и почукал на вратата, отворили му и той влезнал при болния, след като седнал близо до него:

– Как си? – попитал той.

– Умирам! – изпъшкал болният.

– Много се радвам за теб! – казал глухият.

– Как така този човек се радва, че аз умирам! – разгневил се болният.

А глухият продължавал да задава въпросите, които били в главата му:

– С какво се храниш?

– С отрова! – ядосано отвърнал болният.

Глухият помислил, че той казва името на някакво ястие и казал:

– Да ти е сладко!

Горкият болен човечец излязъл извън себе си от ярост. Но глухият продължавал да задава своите въпроси:

– Кой доктор те лекува?

Търпението на болния вече се изчерпало:

– Меляикето на смъртта! – бил неговият отговор. Глухият отново не разбрал какво му било казано и рекъл с усмивка на уста:

– Той е много знаещ и способен доктор. ИншаАллах скоро ще намери лек за твоята болест!…

Тогава болният не издържал и ядосано се разкрещял:

– Махай се, махай се!…

А глухият човек се прибрал в къщи доволен и щастлив, че е изпълнил своето задължение към съседа…

МИСВАКЪТ (Salvadora Persica)

МИСВАКЪТ (Salvadora Persica)

Мисвакът е храст. Листата му имат слабително действие, пасе ги камилата, цветята му са благоуханни, плодовете му са гроздовидни, а корените му са парливи. Еластичните, здрави целулозни влакна, които пръчките от мисвак притежават, ги правят много подходящи за почистване на зъбите.

Мисвакът съдържа флуор, който е най-важния елемент, осигуряващ здравина на зъбния емайл.

Съдържа също така силиконови кристали, които снемат слоя от плака, покриващ повърхността на зъбите и причиняващ развалянето на зъбите.

Мисвакът съдържа също така голямо количество цитостирол и известно количество витамин С. А това са две много важни съставки за засилване на капилярите, подхранващи венците. Освен това, анализите потвърждават, че мисвакът съдържа голямо количество тръпчиви вещества, които спират кървенето на венците и помагат за заздравяването им.

В Корана Всевишният Аллах казва:

«…وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ»، [سبأ: ۱٦].

“…И заменихме техните градини с две градини, даващи горчиви плодове и тамариск, и съвсем малко бодливи храсти”, [Саба: 16]. “Горчивите плодове”, споменати в този айет са на мисвака.

Когато Пратеникът на Аллах (с.а.с.) кланял намаз, той почиствал зъбите си с мисвак и казвал:

«لَوْلا أنْ أشُقَّ عَلَى أمَّتِي لأمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ». رواه البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

«Ако не се боях, че ще затрудня общността ми, щях да им наредя да използват мисвака при всяка молитва». Предадено то Ал-Бухари и Муслим.

ПОСЛАНИЕ НА ЕДНО ДЕТЕ

ПОСЛАНИЕ НА ЕДНО ДЕТЕ

Не ме разглезвайте. Знам много добре, че не мога да получа всичко, което искам. Аз само ви изпитвам.

Не се страхувайте да сте строги с мен. Аз го предпочитам. Това ще ми позволи да разбера какви са границите.

Не ме насилвайте. Това ще ме научи, че силата е всичко. Аз ще откликна по-лесно, ако ме убеждавате.

Не бъдете непоследователни. Това ме обърква и ме кара да се измъквам по какъвто начин мога.

Не ми обещавайте. Вие може да не сте в състояние да изпълните обещанието си. Това ще ме накара да не ви вярвам.

Не се “връзвайте” на моите предизвикателства, когато ви кажа или направя нещо, което може да ви разстрои. След това аз ще се опитам да извоювам още по-големи “победи”.

Не се разстройвайте много, когато ви кажа “мразя ви”. Аз не искам да кажа това, а само да ви накарам да съжалявате за онова, което сте ми сторили.

Не вършете нещата вместо мен. Това ще ме накара да се чувствам като бебе и мога да продължа да ви използвам.

Не обръщайте голямо внимание на “лошите ми навици”. Това само ще ме насърчи да продължавам.

Не ме критикувайте пред други хора. Аз ще възприема по-добре, ако разговаряте с мене спокойно и насаме.

Не се опитвайте да обсъждате моето поведение в разгара на кавгата. Слухът ми в този момент е нарушен, а способността ми за контактуване още повече.

Не се опитвайте да ме поучавате. Вие бихте се изненадали колко добре знам какво е добро и какво лошо.

Не ме карайте да чувствам грешките си като грехове. Аз трябва да се науча да правя грешки без да чувствам, че не съм добър.

Не ми викайте постоянно. Ако го правите, ще се наложи да се правя на глух.

Не искайте обяснение за лошото ми поведение. Понякога и аз не знам защо съм се държал така.

Не поставяйте твърде много честността ми на изпитание. Лесно мога да се изплаша и да ви излъжа.

Не забравяйте, че обичам да експериментирам. По този начин се уча. Моля, изтърпявайте ме!

Не ме предпазвайте от последиците. Аз имам нужда от опит.

Не обръщайте голямо внимание на леките ми заболявания. Аз може и да свикна да се радвам на неразположението си, ако това ми носи повече грижи.

Не избягвайте отговорите на честните ми въпроси. Ако го правите, скоро ще разберете, че съм спряло да питам и търся информация от някъде другаде.

Никога не се представяйте за идеални и безгрешни. Ще ми бъде трудно да бъда като вас.

Не се притеснявайте, че прекарваме малко време заедно. По-важно е как го прекарваме!

Не позволявайте страховете ми да предизвикват безпокойството ви. Иначе ще се страхувам повече. Вдъхнете ми смелост!

Отнасяйте се с мен като с възрастен. Така както се отнасяте към приятелите си и аз ще бъда ваш приятел.

Запомнете, че е по-лесно да се уча от модел, а не от критик.

И още нещо… АЗ ВИ ОБИЧАМ МНОГО, ОБИЧАЙТЕ МЕ И ВИЕ!