Имайте си остров или вие самите бъдете остров!

Известният пътешественик Томас Кук наблюдавал по време на една своя експедиция в Атлантическия океан милиони пищящи птици, летящи в кръг. Уморените птици, чийто писък бил заглушителен, се спускали към вълните на океана. Така те слагали край на живота си, останали без сили и изход. Свидетел на странното поведение на тези птици бил не само Томас Кук, но и местните рибари.

» Read more

Красотата на жената

Веднъж запитали една жена, която сияела с красотата си: – Какъв грим използвате? Тя отговорила: – За устните ми – изричане на истината. – За очите ми – свеждане на погледа. – За ръцете ми – хранене на нуждаещия се. – За тялото ми – извършването на намаз. – За сърцето ми – любовта към Пророка (с.а.с). – За разума

» Read more

Ахмед Дидад

Шейх Ахмед Дидад е роден през 1918 г. в Индия. През 1927 г. се преселва заедно с баща си в Южна Африка. Там той работи като продавач в магазин за хранителни стоки. През 1959 г. започва да се занимава с призив към Исляма. Създава центъра “Ес-Селям” в гр. Дирбан, Южна Африка. В началото на петдесетте години издава първата си книга,

» Read more

Завистта

Завистта е болест на народите, както известява Пратеникът на Аллах (с.а.с), щом се появи в даден народ тя го унищожава като сее развала, омраза и разединение. Завистта е показател за слабостта на човешката душа, тя е една от нейните болести и е била първото прегрешение, когато сатаната Иблис завидял на Адем (а.с) за благата, които Аллах му дал… Не се

» Read more

Кое е най-голямото благо?

Един въпрос: Кое е най-голямото богатство на света? Можем да зададем въпроса и по друг начин:-Хората по света желаят да притежават различни неща. Дори ги притежават. Но кое е най-ценното измежду тях? Сякаш чувам какво казвате: -Здраве, охолство, почит, възможности… Веднага трябва да кажем, че това са блага, но нито едно не е най- голямото, най-ценното благо. Позволете ми да

» Read more

МОДЕРНИЯТ СТРЕС И ЛЕЧЕНИЕТО СПОРЕД СВЕЩЕНИЯ КОРАН

Стресът е един от най-често срещаните проблеми на съвременния свят. Установено е, че той е в основата на най-разпространените заболявания като пептична язва, коронаро-сърдечни проблеми, депресия, авто-имунни болести, хипертония, диабет и дори рак. В по-леката си форма той се изявява като непрекъснато напрежение без способност за отпускане, нервност и агресивно поведение в работата, училището или дома. Разпространените медицински проблеми като

» Read more

Свърши вече, всичко свърши!

Още от детство си се страхувах от тесните места и ги отбягвах. Не можех да дишам, все едно че някой ми запушваше устата. По-късно разбрах, че това е болест, но така и не успях да си помогна. И сега… сега трябва да вляза в най-тясното място на света? Увиха ме в кефен (бяло платно, саван) и ме поставиха внимателно в

» Read more

Насреддин ходжа и петелът

Бедният Насреддин ходжа бил назначен за съдия на града си, но заплатите му се забавили. Наближил Курбан-байрямът, а той нямал нито какво да принесе в курбан, нито какво да купи. Вечерта се оплакал на жена си, като й съобщил в какво притеснено положение се намира и че няма възможност да принесе курбан. А тя му отвърнала: Не се измъчвай, аз

» Read more