Категория: Брой II, Година 4

Човешката кръв в Газа по–евтина ли е от водата?

Човешката кръв в Газа по–евтина ли е от водата?

Това го каза една майка от Газа. Задава въпроса си към целия свят и сама дава отговор: „Да, кръвта на един палестинец е по–евтина от водата.”

Друга майка говори. Тя е изгубила мъжа си, баща си и двете си деца в геноцида на Израел. Последните думи й са: „Тук ние не умираме, а тук умира човечеството”.

Говори друга жена, загубила къщата си заедно с вещите в нея от бомбардировките на Израел. Тя разказва: „Първоначално ни събраха в една стая, използвайки насилие. После претърсиха цялата къща. Взеха всичко, което е леко като товар, но скъпо като цена. И после ни събориха къщата.”

Войниците на Израел крадат, убиват хора, убиват деца. И Израел прави геноцид пред очите на света.

Старият завет казва: „Не убивай!” Те го разбират: „Убивай всички дори и децата.”

Старият завет казва: „Не кради!” На тях не им стига, че убиват палестинците, но и крадат техните стоки и вещи.

Старият завет казва: „Да нямаш богове, освен Мене!” А те изоставят Яхве и почитат Ционизма.

Старият завет казва: „Помни съботния ден, за да го светиш!” Но те в съботния ден убиват палестинските деца и извършват геноцид в Газа.

Старият завет казва: „Не лъжесвидетелствай против ближния си (против съседа си)!” А те изоставят съседите си в най–големия затвор на света (Газа), където има глад, болести и геноцид.

Старият завет казва: „Не пожелавай жената на ближния си (на съседа си) и не пожелавай дома на ближния си (на съседа си), нито нивата му, нито роба му, ни робинята му, ни вола му, ни осела му, (нито никакъв негов добитък), нито нещо друго, което е на ближния ти (съседа ти)!” А те завладяват териториите на съседите си, унищожават дърветата им, унищожават инфраструктурата им, дори убиват и техните котки с най–модерната си военна техника.

Според еврейските теолози ивицата Газа е проклета територия и затова е оставена на палестинците. Там живеят 1 500 000 човека.

Знаете ли къде е най–гъсто населената територия на света?

Да, познахте: Газа. На квадратен километър има 4100 души. Няма в света друга страна, която да е толкова гъсто населена.

След като беше налагано ембарго миналата година (2007 година) в Газа беше много драматично. Бяха скъсани всички връзки на Газа със света. Да оставим на страна водата, електричеството, горивото, дори храната и лекарствата бяха под ембарго. Израел беше осъдил Газа на глад, на безводие, на болести чрез налаганото ембарго. Но и това не го удовлетвори. Вече е станал като звяр, че не може без да не убива, без да не пролее кръв. Казват, че навикът е по–лош и от бяс. Значи е било вярно.

Израел извършва геноцид в Газа пред очите на света. Както е извършен геноцид срещу тях от асирийците през 7 век пр. Хр., от вавилонците през 6 век пр. Хр., от римляните в 70 година сл. Хр. и през миналия век от Хитлер.

Миналата седмица израелски министър заплаши жителите на Газа с геноцид. След заплашването войската на Израел започна систематичен геноцид в Газа. Защо са всички тези неща? Затова, че Газа не се прекланя пред тяхната сила. Затова, че Газа не целуна техните крака както Махмуд Аббас (президент на Палестина след Арафат). Затова, че Газа стои прав като стълб пред тях. Затова, че се знае където има територия, която не се прекланя пред силата на угнетителя, че там има ислям.

Жандармерията на света САЩ не спира геноцида на Израел, даже и не помисля да го спре. Само каза на Израел: „Бъдете внимателни!” Но хората по света това го разбраха като: „Убивай внимателно!”, като „Извършвай геноцид, но не казвай, че това е геноцид!” или като „Убивай, но използвай ръкавици!”

Светът само гледа как Израел извършва геноцид. Точно в това време премиерът Ердоган порицава постъпката на Израел и малко се успокояваме. Чакаме да продължи още, но не продължава.

Не се преглеждат договорите с Израел, които са направени след периода 28 февруари (така се нарича преврата срещу Ербакан). Всички други договори от 28 февруари се преглеждат, но дори не става дума за договорите с Израел. Тези договори неприкосновени ли са? Защо договорите с Израел не се преглеждат?

В нито една от сделките с Израел Турция не е в печалба. Винаги Израел е в печалба. А най–лошото е, че ставаме съдружници в убийствата на Израел.

Израел научи света на три неща не знам вече за кой пореден път:

 1. Че ако разбойник властва, управлява така.
 2. Че които обожават физическата сила, освен физическа сила нищо не може да ги спре.
 3. Че ако има сила, но няма ахляк (нрав) за неговото използване, тогава трябва да се кланя дженазе намаз на човечеството. И че абдестът за този намаз трябва да се вземе с човешка кръв.

О, изгубена съвест, ако още си жив чуй, че Газа не умира, а умира нашата човечност!

Мустафа Исламоглу

Преводач : Мехмедемин Мехмедеминов

Ранните учени за суфизма

Ранните учени за суфизма

Имам Ебу Ханифе (85-150г. по Хиджра): „Ако не бяха две години, щях да загина. В продължение на две години бях в компанията на Джафер ес-Садик и придобих духовното знание, което ме направи гностик в Пътя.” [Ед-дурр ел-мухтар, том 1]

Имам Малик (95-179г. по Хиджра): „Който учи фъкъх, но не учи тасаввуф, ще се поквари, и който учи тасаввуф, но не учи фъкъх, ще стане еретик. А който комбинира двете, ще стигне до Истината.” [Али ел-Адави, том 2]

Имам еш-Шафи’и (150-205г. по Хиджра): „Бях в компанията на суфии и научих от тях как да говоря, как да се отнасям с хората с търпимост и меко сърце и те ме въведоха в пътищата на суфизма.” [Кешф ел-Хафа, Аджлюни, том 1]

Имам Ахмед бин Ханбел (164-241г. по Хиджра): „О, сине, трябва да седиш с хората на суфизма, защото те са извор на знания и пазят споменаването на Аллах в сърцата си. Те са аскети и притежават най-възвишената сила.” [Танвир ел-кулюб]

Имам ел-Газзали (450-505г. по Хиджра): „Наистина знаех, че суфиите са търсачите по пътя на Аллах, както и че тяхното поведение е най-доброто поведение, както и че пътят им е най-добрият път, както и че техните навици са чисти от грехове. Те са премахнали от сърцата си всичко друго, освен Аллах, и са ги превърнали в корита на течащи реки, чрез които получават знания за Божественото присъствие.” [Ел-мункиз]

Фахруддин ер-Рази (544-606г. по Хиджра): „Пътят на суфиите за търсене на знания е да се разделят с този светски живот и те постоянно са заети със споменаване на Аллах във всички свои действия и в поведението си.” [Итикадат фурак ел-муслимин]

Имам ен-Невеви (620-676г. по Хиджра): „Характерно за пътя на суфиите е, че винаги пазят Присъствието на Аллах в сърцата си, независимо дали са сред хора или са сами, следват сунната на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем), щастливи са с това, което Аллах им е дал.” [Макасид ет-тевхид]

Ибн Tеймиййе (661-728г. по Хиджра): „Суфизмът има своите реалности и познания, за които суфиите говорят в науката. Някои от тях са, че суфи е човек, който се пречиства от всичко, което го възпира от споменаването на Аллах и който е изпълнен със знание за сърцето и знание за ума до такава степен, че златото и камъкът са едно и също нещо за него. Суфизмът е защита на ценните неща и изоставяне на призива за слава и суета, за да се достигне до състояние на праведност, защото най-добрите от хората след пророците са праведниците, тъй като Аллах е казал: „Които се покоряват на Аллах и на Пратеника, те са с онези, които Аллах е дарил: пророците, всеправдивите, жертващите се за вярата и благочестивите. Колко добри са те за другари!” (ен-Ниса, 69) Някои хора критикуват суфиите и тасаввуфа и казват, че те са новатори и че са извън сунната, но истината е, че те се стремят към подчинение пред Аллах [муджтехидин фи таатиллях], така както други от хората на Аллах са се стремили към подчинение пред Аллах. Така че сред тях ще откриеш първенците по приближеност, заради техния стремеж [ес-сабик ел-мукарраб бихасаб иджтихадихи]. А някои от тях са от хората на Десницата [Асхаб ел-йемин, споменати в Корана в сура ел-Вакиа], но са по-бавни в развитието си. И това е произходът на суфизма. След това е той бил разпространен и той има своя основна линия и клонове.” [Меджму фетава Ибн Теймиййе ел-кубра, том 11, Книга за суфизма] Чудесата на светците са абсолютно истински и точни като това се приема от всички мюсюлмански учени. И Коранът е посочил това на различни места, както и хадисите на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) са го споменали, и само новаторите и техните последователи отричат чудотворната сила на светците.” [Ел-мухтасар ел-фетава, 603 стр.] Ибн Теймиййе казва: „Това, което се смята за чудо на светец, е, че понякога светецът може да чуе нещо, което другите не чуват, и да види нещо, което другите не виждат, без да е заспал, а да е в будно състояние на зрението. И той може да узнае нещо, което другите не могат, чрез откровение или вдъхновение.” [Меджму фетава Ибн Теймиййе, том 11]

Ибн Халдун (733-808г. по Хиджра): „Пътят на суфиите е пътят на селеф, на предходните учени между сахаба и табиин – тези, които са следвали доброто ръководство.” [Мукаддимат Ибн Халдун]

Таджуддин ес-Субки (727-771г. по Хиджра): „Нека Аллах да ги похвали [суфиите] и да ги приветства и нека Аллах ни събере с тях в Рая. Твърде много неща са казани за тях и твърде много невежи хора са казали неща, които нямат нищо общо с тях. А истината е, че тези хора са изоставили света и са се заели с богослужения. Те са хората на Аллах, чиито молби и молитви Аллах приема, и посредством които Аллах поддържа човешките същества.” [Муид ен-ниам, глава „Тасаввуф”]

Джелялюддин ес-Суюти (849-911г. по Хиджра): „Тасаввуфът сам по себе си е най-доброто и най-почетното знание. Той показва как да се следва сунната на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) и да се страни от нововъведенията.” [Тайид ел-хакикат ел-алиййе]

Ибн ел-Каййим (691-751г. по Хиджра): „Можем да сме свидетели на величието на хората на суфизма в лицето на ранните поколения мюсюлмани от това, което е споменато от Суфян ес-Севри (починал в 161г. по Хиджра) – един от най-великите имами на втория век и първенец сред правоведите. Той е казал: „Ако не беше Хишам Ебу ес-Суфи (починал в 115г. по Хиджра), никога нямаше да усетя въздействието на най-леките форми на лицемерието на душата… Сред най-добрите хора са суфиите учени по фъкъх.” [Меназил ес-саирин]

Ибн Абидин (1198-1252г. по Хиджра): „Търсачите по пътя на суфизма, не чуват, освен от Божественото присъствие, и не обичат друг, освен Него. Като си спомнят за Него, плачат, а като Му благодарят, са щастливи; Аллах да ги благослови.” [Рисаил Ибн Абидин]

Превод: Хамди Омер студент в МУ Пловдив

Черният кимион – лек за всяка болест

Черният кимион – лек за всяка болест

В черния кимион има лек за всяка болест, освен за смъртта.” (хадис)

На различните езици черният кимион е известен като:

-Nigella Sativa (латински)

-хаббет-ус-сеуда (арабски)

-чьорек оту (турски)

-бляк сид (английски)

-ниелле (френски, немски)

Черният кимион се използва в източната традиционна медицина като средство за лечение на най-различни заболявания. Тази билка вирее в района на Средиземно море, в Северна Африка, в Азия и Арабския полуостров.

В книгата на великия мюсюлмански учен Ибн Сина (Авицена) „Канон на медицината” се посочва, че черният кимион активира енергията, като по този начин спомага за преодоляването на умората и отпадналостта. Черният кимион укрепва имунната система и притежава антиалергичен ефект.

Археолози са намерили семена от черен кимион в разкопки, датиращи от периода на Неолита и Мезолита, което показва, че се използва поне от преди 8 хиляди години. Известният египтолог Хауърд Картър е направил много важно археологическо откритие – открива гробницата на фараона Тутанкамон. Сред вещите на фараона имало черно масло, което никой не знаел какво представлява. Скоро след това става известно като „масло от черен кимион” или „челебитка”. Било е известно, че древните египтяни знаели за черния кимион, но никой не можел да каже точно за какво са го използвали в ежедневието си. Но въпреки това, фактът, че черният кимион е бил сред вещите на младия цар, сам по себе си говори за важността му през онова време. Би могло да се добави още, че египетската царица Нефертити, е използвала необикновеното действие на черния кимион върху кожата, за да запази красотата и младостта си, както и за повишаване на тонуса.

В Стария Завет се говори за неоспоримата важност на черния кимион, дори се описва начина за добиването на маслото му.

Известният гръцки лекар Диоскоридис също е споменал за лечебните свойства на черния кимион. Черният кимион заема важно място в гръцката и арабската медицина, чиито основатели са били Хипократ, Гален и Авицена.

Черният кимион бил много необходим при лечението на заболявания на черния дроб и храносмилателния тракт.

През 1953 година са били направени повече от 200 изследвания в международни университети, чиито впечатляващи резултати са публикувани в статии и доклади. Учените постигнали удивителни резултати. Оказало се, че черният кимион въздейства върху тимусната жлеза и я стимулира, а тя отговаря за защитните сили на организма като цяло, това пък води до силен имунитет и избавление от всякакъв вид болести и инфекции.

Също така, използването на олио от черен кимион стимулира костния мозък, което пък се явява идеално средство при лечение и предотвратяване на развитието на ракови тумори. Това са факти, официално потвърдени от учените-изследователи в Раково-имунно-биологическата лаборатория на Южна Калифорния, САЩ.

По своите антибактериални свойства черният кимион превъзхожда много съвременни антибиотици. За разлика от тях, той не вреди на организма. Той е ефективен дори против бактерии, които имат особено силно съпротивление (резистентност) към лекарства, например като холерата.

Използването на олио от черен кимион помага при борбата с алергии, заболявания на стомашно-чревния тракт, настинки, възпаление на устата, функционален дефицит на черния дроб, бронхиална астма, диабет. Също така черният кимион е ефективен при лечение на синузит, тонзилит, хемофилия, диария, простатит, уретрит, хемороиди, дерматит, псориазис, алопеция. Помага при глисти, изтощение, подагра, при недостатъчна секреция на жлъчката. Има противогъбичен, антибактериален, антивирусен и диуретичен ефект.

Полиненаситените мастни киселини, съдържащи се в олиото от черен кимион, повишават имунитета, подобряват състоянието на кожата, спомагат за регулиране на нивото на холестерола в кръвта, намаляват вероятността от развитие на атеросклероза и сърдечно-съдови заболявания.

Олиото от черен кимион подобрява растежа на косата, предпазва от преждевременно побеляване, то бива включвано в състава на кремовете за предотвратяване на бръчки.

С цел възстановяване на здравето и укрепване на имунитета, за възрастни се препоръчва да вземат по 1 чаена лъжичка олио от черен кимион 2 пъти дневно – сутрин и вечер. След което се изпива ½ чаша с вода, в която е разтворена супена лъжица чист пчелен мед.

Хамди Омер студент в МУ Пловдив

„Съпруго моя“ – Ахмед Бухатир

„Съпруго моя“ – Ахмед Бухатир

Обичам те, каквато си!
Обичам те, каквото си била!
Каквото и да е станало, каквото и да стане,
ти си моята любима, ти си!
Съпруго моя, ти си моята любима!

Ти си моя законна съпруга, не се страхувам от никой мразещ ме завистник.
Времето ни позволи да сме заедно завинаги.
Ти напои сърцето ми с любов чрез хубавите си дела и характер.
Щастието си отива, когато ти си отидеш. Животът засиява, когато се върнеш.
Денят ми е тежък, докато не се върна вкъщи и не те видя.
Тогава умората ми изчезва, когато се усмихнеш.

Намразвам живота, ако се оплачеш от него.
Тогава полагам усилия, за да постигна, каквото желаеш.
Ти си моето щастие, радвай се на топлината на любовта, докато живееш!
Нашите души са свързани както пръстта и тревата.
Ти си моята надежда, ти си моят покой!
Ти си моето щастие и моето вдъхновение!
Животът е хубав, без значение колко са трудностите през дните, стига ти да си щастлива.

Превод: Хамди Омер студент в МУ Пловдив

20 съвета преди изпит

20 съвета преди изпит

Мусулманинът, когато отиде на изпит се уповава на Аллах, търси Неговата помощ по позволен начин и в съответствие с думите на Пратеника (С.А.С.):

Силният вярващ е по-добър и по-обичан при Аллах от слабия, но и в двамата има добро. Упорствай да получиш, това , което е поилезно за теб, търси помоща на Аллах и не се чуствай безпомощен”

(Муслим, 2664)

Някои от тези позволени начини са следните:

 • Отправяне дуа към Аллах по указан от Исляма начин, както например следната дуа:

Господи мой, разтвори гръдта ми! И улесни делото ми!

(Та ха – 25,26)

 • Придобиване на навик да се ляга по-рано и да се отива на изпит на време.
 • Приготвяна на всички необходими (позволени) материали и инструменти за изпита.
 • Да се каже следната дуа при излизане от къщи:

Бисмилляхи, Тевеккелту але-ллах. Ве ля хавле ве ля куввете ил-ля билллях.”

В името на Аллах, уповавам се на Аллах! Няма мощ и няма сила освен от

Аллах”

(Абу Дауд и Ат-Тирмизи)


„Аллахуммe инни еузу бике ен едилле, ев удалле, ев езилле, ев узалле, ев

езлиме, ев узлеме, ев еджхеле, ев юджхале алеййе.”

О, Аллах, моля Те да ме опазиш да не се заблудя и да не бъда заблуден, да

не допусна грешка и да не бъда въвлечен в грешка, да не угнетя и да не

бъда угнетен, да не проявя невежество и да не бъда въведен в

невежество!”

(Ат-Тирмизи и Ибни Мадже)

 • Спомени името на Аллах преди да започнеш, защото името на Аллах трябва да се споменава преди всяка позволена работа. Това допринася благослов, а търсенето на помощ от Аллах е един от изворите на сила.
 • Страхувай се от Аллах по отношение на твойте колеги или приятели , и не позволявай да ти повлияе тяхното евентуално притеснение или страх преди изпита.
 • Споменаването на Аллах (зикр) премахва притеснението и напрежението. Ако нещо ти е трудно, помоли Аллах да ти го направи леко. Шейхул Ислям ибн Теймийе винаги, когато изпада в ситуация да не разбира нещо или му било трудно да го разбере казвал:

О Ти, Който научи Ибрахим (а.с.), научи и мен. О Ти, който научи Сулейман (а.с.) да разбира, научи и мен , да разбирам”

 • Ако можеш, намери хубаво (удобно) място да седнеш, и се дръж достойнно.
 • Внимателно прегледай въпросите.

Проучванията показват, че е най-добре 10% от времето предвидено за работа да бъде отделено за внимателен прочит на въпросите, при това забелязвайки ключовите термини и да се разпределя времето за отговор.

 • Първо отговори на леките, а след това на трудните въпроси.
 • Отговори на въпросите според тяхната важност.
 • Започни с писане на въпросите, на които знаеш отговорите. След това премини към въпросите , които носят по-голям брой точки, а на края остави въпросите, на които не знаеш отговора, носят по малко точки, или пък мислиш, че ще ти отнемат много време.
 • Не бързай с отговорите, защото Пратеника (С.А.С.) казва:

Размисъла е от Аллах, а бързането от шейтана”

(Хадиса е хасен-сахих. Сахихул Джами, 3011)

 • Разгледай отговорите в детайли и ги обмисли. Ако си сигурен, че си отговорил правилно, тогава се пази от шепота на шеитана (весвесета).
 • На писмен изпит, преди да започнеш да отговаряш, помисли добре и събери всичките си мисли. Първо напиши кратко резюме на свойте отговори, където ще ознесеш идейте за които ще пишеш. Същинската част на отговора и най-важните тези напиши първи, защото това е , което изпитващият изисква.
 • Не бързай да предадеш работата си и не позволявай да ти повлияе това, че някои излиза по-рано. Отдели 10% от времето за преглед на отговорите.
 • Ако разбереш след изпита , че на някой въпроси не си отговорил правилно, нека товати бъде поука за в бъдеще, да се подготвяш по добре. Приеми решението и волята на Аллах и не бъди жертва на отчаянието. Спомниси думите на Мухаммед (С.А.С.), който казва:

Ако нещо ти се случи, не казвай: Ако бях направил това, щеше да бъде така и така.” Ту ко кажи: „Qadderellahu ve ma sha`e kan „( Аллах е отредил и е направил каквото желае), защото найстина това „ако” отваря врата на шейтана.”

(Муслим)

 • Лъжата (измамата) е харам, без значение дали става въпрос за изпити или за нещо друго. Пратеника (С.А.С.) казва:

Този, който лъже не е от нас”

Това е грях, и подобен начин за придобиване (получаване) на диплома, сертификат и др. е харам. Лъжата (измамата) е вид съучастие е грях. Предпази се от харам и Аллах ще те задоволи, от своето изобилие. Отхвърли нападките на другите, че се занимаваш с харам. Който се отрече от нещо заради Аллах, Аллах ще му надбави с нещо по – добро. Трябва да се противопоставиш на злото, и да информираш отговорните лица за измамата. Това не е уговаряне или клевета, това е премахване (отстраняване) на зло, а то ни е задължение.

 • Обясни на онези които, разпространяват тези „лисчета”, че е по-полезно времето което са изразходвали за правене на тези пищови да го използват за учене или да си помагат един-други му. Извести ги за решението (хукм) за онова с което се занимават.
 • Непременно си спомни какво си приготвил за ахирета, спомни си за изпита в гроба и помисли, за това как ще се спасиш на Съдния ден. Защото този, който бъде спасен от огъня и бъде въведен в Дженнета, той найстина ще успее.

Молим Аллах да ни дари с успех на този свят и да ни направи и да ни направи победители и да бъдем спасени на Ахирета, защото Той е Този, който чува молитвите.

Шейх Мухаммед Салих ел- Мунеджджид

Превод: Хамди Омер студент МУ Пловдив

Диалог между арабин вярващ и арабка атеистк

Диалог между арабин вярващ и арабка атеистк

Гостенката от Америка попита как може младеж да взриви автобус.

По-добре да беше попитала как може президент да взриви цяла мирна нация в Ирак.

Как може президент да помага на убийците на окупирана Палестина?

Защо тя не попита къде Хитлер е бил възпитан? Хитлер, който е убил 50 милиона невинни хора.

Защо тя не попита къде са се образовали хората, хвърлили две атомни бомби над Япония?

Кой уби 3 милиона невинни виетнамци?

Кой е изтребил индианците?

Кой поддържа материализма до ден днешен?

Кой е повел Испанската гражданска война, в която са загинали 600 000 за 36 месеца?

Защо не задаваме тези въпроси?

Кой има над 15 000 ядрени бомби – мюсюлманите или немюсюлманите? Мюсюлманите или американците? Мюсюлманите или европейците?

Искаме отговор! Къде се е образовал Буш? Дали образованието е онова, което прави човека престъпник?

Кой създаде робството в последния век? Кой колонизира другия – ние или те?

Алжир ли колонизира Франция или обратното?

Египет ли колонизира Англия или обратното?

Ние сме жертвите!

Не казвам, че убиването на невинни хора е добро. Казвам, че всички невинни хора трябва да бъдат защитени. Но в същото време трябва да започнем с невинните сред мюсюлманите. Има милиони невинни угнетени хора сред нас. Докато угнетените сред вас наброяват десетки, стотици или най-много хиляди.

Превод: Хамди Омер студент в МУ Пловдив

AKHIRAH AIRLINE

AKHIRAH AIRLINE

Място на тръгване: Свят

Място на пристигане: Ахирeт

Час на полета: Всеки момент може да тръгне

За справки: Азраил (алейхисселям) взема от адрес

Забележка: Билетите са само за ОТИВАНЕ

Позволени неща: 9 кв. м. бял плат, добри дела, добро дете, полезно знание. Освен тези неща всичко е забранено. За да се пътува приятно и нормално, молим пътниците да изпълняват наредбите на Корана и хадисите на Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем).

Бланката която трябва да се попълни:

Къде прекара живота си?

…………………………………………………………………

Къде прекара младежките си години?

…………………………………………………………………

От къде придоби имуществото си?

…………………………………………………………………

Какво направи за АЛЛАХ?

…………………………………………………………………