ЗЕЙНЕБ БИНТ ДЖАХШ (АЛЛАХ ДА Е ДОВОЛЕН ОТ НЕЯ!)          По времето на Хз. Омер (р.а.), когато държавната хазна се увеличила, той отделил част от нея за семейството (съпругите) на Пратеника (с.а.с.) и най-напред изпратил една част на Зейнеб бинт Джахш (р.а.). Когато тя видяла толкова много пари, казала:        – Аллах да прости на Омер! В

» Read more

ЕДНА НЕОБИЧАЙНА СЛУЧКА          Скъпи приятели, искам да ви разкажа една истинска случка, от която се възползвах и промених мисленето ми за хиджаба (забраждането) на вярващата мюсюлманка. Тази случка не е измислен виц, който се разказва от уста на уста, а истинска случка от живота на две мюсюлманки. А ето и самата случка:        Двама вярващи мюсюлмани отишли на

» Read more

TAŞIYICI ANNE MESELESİ VE İSLAM AİLE HUKUKU AÇISINDAN KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ Dr. Mustafa KELEBEK   1. İslam Aile Hukukunda kime “Anne” denir? İslâm, beş değerin korunmasını teminat altına alır: Bunlar; dini muhafaza, malı muhafaza, aklı muhafaza, nefsi muhafaza ve nesli muhafazadır. Dînî hükümler, emir ve yasaklar ile meşru mal ve servet, insanın aklî yapısı, nefsi, yani canı, bir de nesli,

» Read more

КАК ДА ИЗГРАДИМ РЕЛИГИОЗНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ У ДЕЦАТА СИ?         Въпроси от рода: „Какво да научим детето; кога да го научим; как да го научим; кой да го научи?“ – отдавна занимават съзнанието на родителите и възпитателите. А когато това е свързано с религиозната тематика, придава още по-голяма важност и отговорност. Днес се говорят различни неща по тази тема, дори

» Read more

КАЖИ…!

 КОГАТО: –  Започнеш да правиш нещо, кажи: Бисмиллях (باسم الله) (Започвам с името на Аллах)! – Възнамеряваш нещо, кажи: ИншааАллах (إن شاء الله) (Ако Аллах е пожелал)! – Се похвалиш с нещо, кажи: Субханеллах (سبحان الله) (Предалеч е Аллах от всякакви недостатъци)! – Изпитваш болка или страдание, кажи: Йа Аллах (يا الله) (О, Аллах)! – Изразяваш възхита от нещо, кажи: МаaшааАллах (ما شاء

» Read more

ВСЯКА ДОБРИНА Е САДАКА

Аллах (с.т.) е отредил за нашия уммет всяка добрина, колкото и малка да е тя, да бъде като садака (милостиня) за извършителя ѝ, и да се печели севап (награда) от това. За това нещо е достатъчно човек да е истински мюсюлманин, т.е. да вярва, че Аллаху Теаля е един единствен и да върши тези добрини искрено заради Аллах. В един

» Read more

ИМÀМ БУХАРИ (АЛЛАХ ДА СЕ СМИЛИ НАД НЕГО!)            Цялото име на Имàм Бухари (البخاري) е: Ебу Абдуллах Мухаммед ибн Исмаил (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل). Той е имàм (водещ учен) от имàмите на мюсюлманите. Живял е през 194-256 х. (приблизително 810-870 г.). Роден е в гр. Бухара (в днешен Узбекистан). Баща му бил от разказвачите на хадиси, но

» Read more

ПЛОДЪТ НА СЪРЦАТА          Пратеникът наричаше децата: “плодът на сърцето” и „светлината на очите”.        Безподобно описание и отдаване на невероятна значимост… Детето е самото щастие… Детето е извор на щастие. Детето е радост за окото и сърцето. Животът на Пратеника (с.а.с.) е въплъщение на Корана. Неговата гледна точка също… Пратеникът (с.а.с.) нарича децата “светлината на очите”, а Коранът

» Read more

НАИСТИНА ВИ ОБИЧАМ!

          Предоставихме много възможности пред днешните деца. Наситихме ги с много неща. Но изпаднахме в проблеми с тях, както никога преди. Започнахме да се оплакваме от тях. Но защо? Какво пропуснахме? Прескочихме ли нещо? Изпуснахме ли нещо от поглед?          Тези деца бяха възпитани от нас. Смятахме, че ги обичаме повече от всичко на света. Вярно е… Но мисля, че

» Read more

Усмивката е най-хубавият подарък

Когато се събудиш от сън, усмихни се и благодари на Аллах за благото на оцеляването, защото имаш още един ден кредит от живота си, за да го прекараш в подчинение на Всемилостивия! Когато видиш родителите си пред себе си, усмихни се, тъй като мнозина са лишени от благодатта на родителите! Когато тръгнеш за работа, усмихни се, защото има хора, които

» Read more
1 2