Категория: Без категория

Test

Test

 • Merhabalar arkadaşlar! Merhabalar arkadaşlar!Merhabalar arkadaşlar!Merhabalar arkadaşlar!Merhabalar arkadaşlar!Merhabalar arkadaşlar!Merhabalar arkadaşlar!Merhabalar arkadaşlar!Merhabalar arkadaşlar!
С официално тържество отбелязаха Кутлу Доум 2017 във Велико Търново

С официално тържество отбелязаха Кутлу Доум 2017 във Велико Търново

С тържествена програма и с аудитория от близо сто гости Районно мюфтийство – Велико Търново отбеляза Седмицата на святото рождение – Кутлу Доум 2017. Празничното честване се състоя на 29 април (събота) в читалище „Надежда” в старопрестолния град.

Сред официалните гости на събитието бяха заместник-главният мюфтия на България Бирали Мюмюн и районният мюфтия на Търговище Енвер Яхов. Сред гостите на събитието беше и група студенти от Висшия ислямски институт в София.

В началото на програмата приветствие към всички гости поднесе домакинът на мероприятието – районният мюфтия на Велико Търново Сюлейман Масурев.

Изказвания в рамките на тазгодишното мото на честванията за Кутлу Доум – „Търсете знанието от люлката до сетния си час”, направиха заместник-главният мюфтия Бирали Мюмюн и Енвер Яхов – районният мюфтия на Търговище.

Тържеството по случай Святото рождение на Пратеника (с.а.с.) включваше и редица детски участия. Деца от коран-курса на град Велико Търново изпълниха иляхита, а поетичен религиозен рецитал изнесоха деца от коран-курса на град Свищов. Програмата беше разнообразена и от участието на имама на село Петко Каравелово и възпитаниците му от коран-курса в селото, които заедно представиха театрална сценка.

Празничното честване в град Велико Търново завърши с всеобща дуа, която беше oтправена от районния мюфтия на Търговище Енвер Яхов.

Автор: Л. Чаушева

Хората, изкопали ямата

Хората, изкопали ямата

 

 

[от книгата „Началото и краят“ (Ел-бидайе вен-нихайе) на имам Ибн Кесир]

Аллах Теаля е казал: „Кълна се в небето със съзвездията и в обещания Ден, и в свидетел, и в освидетелстван! Проклети да бъдат хората, изкопали ямата за огъня, пълнен с гориво! Когато седяха около нея и на [всичко] онова, което вършеха с вярващите, бяха свидетели. И ги възненавидиха само защото вярваха в Аллах, Всемогъщия, Всеславния, Комуто принадлежи владението на небесата и на земята. Аллах на всяко нещо е свидетел. За онези, които изгаряха вярващите мъже и жени, а после не се разкаяха, за тях е мъчението на Ада и за тях е мъчението на кладата.” (ел-Бурудж, 85:1-10)

Мухаммед ибн Исхак твърди, че те са живели след идването на Месията Иса (алейхисселям), но други учени не са съгласни с него и казват, че те са живели преди него. Много учени споменават също, че тази случка се е повторила повече от веднъж. Има хадис, разказващ историята на споменатите в Корана. Имам Ахмед предава от Хаммад ибн Селеме, от Сабит, от Абдуррахман ибн Ебу Лейля, от Сухейб, че Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Живял е цар преди вас, който имал придворен магьосник. Когато магьосникът остарял, той казал на царя: „Вече остарях. Изпрати някое момче при мен, за да го науча на магия.”

Царят му изпратил едно младо момче, за да бъде научено на магия. На път към магьосника, момчето срещнало един монах. То слушало речта на монаха и било впечатлено от нея. Станало му навик да минава през монаха и да прекарва време с него, слушайки учението му, а при магьосника отивало след това. Магьосникът го биел заради закъсненията. Момчето се оплакало за това на монаха и той му казал: „Когато се страхуваш от магьосника, кажи, че семейството ти те е задържало. А когато се страхуваш от семейството си, кажи, че магьосникът те е задържал.” Веднъж един огромен звяр препречил пътя на хората и момчето рекло: „Днес ще разбера дали делото на магьосника е по-любимо на Аллах или делото на монаха!” То взело един камък и казало: „О, Аллах, ако делото на монаха е по-любимо на Теб от делото на магьосника, убий това животно!” То хвърлило камъка и убило звяра, а хората започнали да преминават свободно. Момчето отишло при монаха и му разказало случилото се. Монахът казал: „О, синко, ти си по-добър от мен. Ти си достигнал до такава степен, че аз усещам, че съвсем скоро ще бъдеш подложен на изпитание и в случай, че това стане, не ме издавай!” Момчето започнало да лекува слепите и прокажените. Всъщност започнало да лекува хората от всички болести с позволението на Аллах. Един придворен на царя, който бил ослепял, чул за момчето, отишъл при него с много подаръци и му казал: „Ако ме излекуваш, всички тези неща ще бъдат твои!” Момчето рекло: „Аз не лекувам никого. Аллах е Този, Който лекува, и ако повярваш в Него, аз ще помоля Аллах да те излекува.” Той повярвал и Аллах го излекувал. После отишъл при царя и седнал до него както сядал и преди. Царят го попитал: „Кой ти върна зрението?” Придворният казал: „Моят Господар!” Царят попитал: „Аз ли?” Казал: „Моят Господар и твоят Господар е Аллах!” Тогава царят започнал да го измъчва, докато придворният не издал момчето. То било извикано и царят му рекъл: „О, момче, бе ми предадено, че ти толкова си се усъвършенствал в магията, че лекуваш слепите, прокажените и еди-какви си неща.” Момчето рекло: „Аз не лекувам никого. Аллах е Този, Който лекува.” Царят попитал: „Аз ли?” Казало: „Не.” Царят попитал: „Нима имаш друг господар освен мен?” Момчето казало: „Моят Господар и твоят Господар е Аллах!” Тогава царят започнал да го измъчва, докато момчето не издало монаха. Той бил извикан и му казали: „Отречи се от религията си!” Той обаче отказал да го направи. Тогава царят наредил да донесат трион, поставили го на средата на главата му и я разрязали, докато едната част от нея не паднала. После придворният на царя бил доведен и му казали: „Отречи се от религията си!” И той отказал да го направи, поставили триона на средата на главата му и я разрязали, докато едната част от нея не паднала. После момчето било доведено и му казали: „Отречи се от религията си!” То отказало и било предадено на група от придворните. Царят наредил: „Отведете го на еди-коя си планина и когато стигнете върха й, поискайте от него да се отрече от религията си и ако откаже, го хвърлете!” И когато се изкачили в планината, момчето рекло: „О, Аллах, закриляй ме от тях както пожелаеш!” Тогава планината започнала да се тресе и всички паднали, а само момчето се върнало при царя.

Царят го попитал: „Какво се случи със сподвижниците ти?” Момчето казало: „Аллах ме спаси от тях!” Тогава царят отново го предал на група от своите придворни и им рекъл: „Вземете го и го качете на лодка. Когато навлезете навътре в морето, поискайте от него да се отрече от религията си и ако откаже, го хвърлете!” И когато навлезли в морето, момчето рекло: „О, Аллах, закриляй ме от тях както пожелаеш!” Тогава лодката се обърнала и те се издави, а момчето се върнало при царя. Царят го попитал: „Какво се случи със сподвижниците ти?” Момчето казало: „Аллах ме спаси от тях!” После то рекло на царя: „Няма да ме убиеш, докато не направиш това, което ти кажа.” И той попитал: „Какво е то?” Момчето казало: „Събери хората на едно място и ме завържи за ствола на дърво. После вземи стрела от колчана и кажи: „С името на Аллах, Господаря на момчето!” След това изстреляй стрелата и, ако сториш това, тогава ще успееш да ме убиеш.” Царят сторил това, поставил стрелата в лъка и казал: „В името на Аллах, Господаря на момчето!” И той изстрелял стрелата и улучил слепоочието на момчето. То поставило дланта си на слепоочието, което стрелата улучила, и после умряло. Тогава хората рекли: „Повярвахме в Господаря на момчето! Повярвахме в Господаря на момчето!” И било казано на царя: „Не виждаш ли, че Аллах стори онова, което ти се опитваше да предотвратиш? Всички хора повярваха!” Тогава царят заповядал да бъдат изкопани ями и в тях да бъде запален огън, след което казал: „Който откаже да се отрече от своята религия, ще бъде хвърлен в огъня или ще му се каже да скочи в него.” И били призовани (да се отрекат от религията си), но те скочили в огъня, докато не дошъл ред на една жена с бебе, която се разколебала дали да скочи. Тогава бебето проговорило: „О, майко, потърпи! Ти си върху истината!” (Хадис, предаден от имам Ахмед, Муслим, ен-Несаи и ет-Тирмизи)
Някои учени твърдят, че случката с ямата се е повторила повече от веднъж. Ибн Ебу Хатим предава от своя баща, от Ебу ел-Яман, от Сафван, че Абдуррахман ибн Джубейр е казал: „Случката с ямата е станала в Йемен по времето на Тубба. И се е случила също в Константинопол по времето на Константин, който запалил огън и хвърлил в него християните, които се придържали към религията на Месията Иса (алейхисселям) и единобожието. И се е случила също в Ирак, в землището на Вавилон, по времето на Бихтинаср, който издигнал идол и заповядал на хората да се поклонят пред него. Даниял, Изрия и Мешаил отказали. Тогава бил запален голям огън и ги хвърлили в него. Но Аллах ги спасил от огъня и направил така, че деветимата мъже, които прегрешили над тях, да паднат в огъня, който те самите запалили.
По отношение на словата на Аллах: „Проклети да бъдат хората, изкопали ямата!”, ес-Седи е казал: „Имало е три ями: една в Шам, друга в Ирак, и трета в Йемен.” (Предадено от Ибн Ебу Хатим)

Прощалната проповед на Пророка Мухаммед

(саллеллаху алейхи веселлем)

Тази проповед е била изнесена в 9-ия ден на месец Зулхидже в 10-ата година от преселението хиджра, в долината Урана на планината Арафат, близо до Мека.

След като възхвалил и благодарил на Аллах, Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) изрекъл думите:

О, хора, чуйте ме добре, защото не знам дали след тази година ще бъда отново сред вас! Затова слушайте внимателно какво ще ви кажа и предайте думите ми на онези, които не са тук днес!

О, хора, както считате този месец, този ден, този град за свещени, така считайте живота и имуществото на всеки мюсюлманин за свещени. Върнете поверените ви неща на техните законни собственици. Дръжте се с другите справедливо и така никой няма да е несправедлив с вас! Помнете, че наистина ще се срещнете с вашия Господар и че Той ще отсъди за вашите дела. Аллах ви е възбранил да вземате лихва и всичките ви задължения, обвързани с лихва, от сега нататък трябва да бъдат изоставени. Вашето състояние си е ваше, за да го пазите. Така нито ще причините несправедливост, нито ще изпитате такава. Аллах е отсъдил, че не трябва да има лихва и че трябва да забраним лихвата, която е за Аббас ибн Абдулмутталиб.

О, обитатели на Рая, вашият Господар, Благословения и Всевишния, иска да Го посетите, затова елате и Го посетете!” Тогава те ще рекат: „Чухме и се подчинихме!”

Когато най-накрая стигнат широката долина, където всички ще се съберат – и нито един от тях няма да е отхвърлил искането на викача – Господаря, Благословения и Всевишния, ще нареди Престолът Му [Курсиййуху] да бъде отнесен там. След това минбери от светлина ще се появят, и минбери от перли, и минбери от скъпоценни камъни, и минбери от злато, и минбери от сребро. Най-нисшите по ранг от тях ще седнат върху листа от мускус и няма да виждат с какво са дарени онези на престолите над тях. Когато се настанят удобно и сигурно по местата си, викач ще призове: „О, обитатели на Рая, имате среща с Аллах, на която Той желае да ви възнагради!” Тогава те ще рекат: „И каква е тази награда? Нима вече не ни е направил лицата сияйни, а везните тежки; нима не ни е въвел в Рая, и не ни е предпазил от Огъня?”

И докато са в това положение, изведнъж светлина ще засияе, която обхваща целия Рай. Те ще повдигнат глави и ето – Всеподчиняващия – величествено е великолепието Му – e дошъл при тях от отгоре им и казва: „О, обитатели на Рая, селямун алейкум [мир вам]!” Този поздрав няма да бъде отговорен с нещо по-добро от: „О, Аллах, Ти си Мирът и от Тебе е мирът! Благословен Си, о, Притежателю на величието и честта!” Тогава Господаря, Благословения и Всевишния, ще им се засмее и ще каже: „Къде са Моите раби, които ми се подчиняваха без никога да не са Ме виждали? Това е Денят на увеличаването!”

Тогава всички ще дадат един и същ отговор: „Ние сме доволни, бъди и Ти доволен от нас!” Аллах ще рече: „О, обитатели на Рая, ако не бях доволен от вас, нямаше да ви направя жители на Моя Рай! Това е Денят на увеличаването, така че искайте от Мен!” Тогава всички ще дадат един и същ отговор: „Покажи ни Лика Си [Уеджхеке] да го погледнем!” Тогава Господаря, величествено е великолепието Му, ще премахне покривалото Си и ще ги покрие със Своята светлина, която, ако Аллах Всевишния не пожелае да не ги изгори, ще ги изгори.


И няма да остане нито един човек на тази среща, с когото неговият Господар да не говори и да не му каже: „О, човече, спомняш ли си деня, в който извърши това и това?”, напомняйки му някое от лошите му дела в

56; Сунен-и Ебу Дауд; Превод и Шерх, Шамил Яйъневи: 14/273 Тирмизи го споменава в Едеб и записва хадиса като хасен (добър) и сахих (достоверен). Както се вижда има и хадис, в който се заповядва бръснене на мустаците изцяло.

5) ’’Обръсни мустака, пусни (удължи) брадата.’’ (Бухари, Либас: 63, 5555,5,2209; Муслим, номер на хадиса 260)

6) ’’Обръсни мустака, пусни брадата. Не се оприличавай на евреите.’’ (Тахауи, Меани’л-Асар: 4,230)

7) ’’Който се покорява на Пратеника, вече се е покорил на Аллах…’’ (Сура Жените: 80)

8) ’’…И каквото Пратеника ви даде, вземете го! А каквото ви забрани, оставете го!…’’ (Сура Изселването: 7)

9) ’’Пратеника на Аллах е прекрасен образец за вас…’’ (Сура Съюзените племена: 21)

10) ’’Който оприличава себе си на друг народ, е от тях.’’ (Ебу Дауд, Либас-4)

11) ’’Който не скъсява мустака, не е от нас.’’ (Тирмизи, номер на хадиса: 2762)

12) ’’Пратеника проклина тези мъже, които оприличават себе си на жени.’’ (Тирмизи, номер на хадиса: 2785,2786)

13) Погледни Шерху Меани’л-Асар: 4,231/ Нейлу’л-Еутар”1,137/ Мугни:1,73-74 за това, че не е мекрух да се обръснат мустаците. Не е джаиз да се обръснат краищата на мустаците и да се оставят само в средата. (Бел. на преводача: по модела на Чарли Чаплин) Причината на разногласието между учените относно брадата е думата ’’удължете’’.

Някои учени смятат, че думата ’’удължете’’ е заповед, а други смятат, че смисълът на думата е ‘’наставлявам да го правите’’. А относно мустака, учените пак са в разногласие, защото в един хадис се казва: ’’Който не си оставя мустак, не е от нас.’’, а в друг хадис се казва: ’’Обръснете мустака!’

Мнения на учените:

Съвети от Хасан ел – Бенна

Съвети от Хасан ел – Бенна

 1. Независимо какви са условията винаги кланяй намаза, когато чуеш езана.
 2. Чети, изследвай или слушай Свещения Коран. Не отдели време дори то да е малко за празни неща.
 3. Престарай се да говориш добре арабски език, защото това е признак, че си мюсюлманин. Свещения Коран най-добре се разбира чрез арабския език, а не чрез преводите му.
 4. Трябва да имаш задача, която е да четеш всеки ден от книгата на Аллах, който да не е по-малък от един джуз. Прави хатим на Корана което да не е за време по-малко от три дена и да не за повече от един месец.
 5. Чети, слушай и размисли Корана по най-добрият начин.
 6. Чети книги по пророческа история(сийер) и книги по историята на първите поколения(селеф). За тази цел поне чети книгата Хуммат-ул Ислям. Чети повторно хадисите на Пратеника ни и поне наизусти 40 хадиса. И те да бъдат 40 хадиса на имам Ен-Неуеуи. Чети книжки за акида и за подробностти във фъкха.
 7. Непременно си направи профилактични прегледи, ако имаш някаква болест веднага вземи лекарства. Считай за важно здравето и силата на тялото си и се откажи от неща които вредят на тялото ти.
 8. Въздържай се от употребата на кафе, чай и други упойващи напитки, ако не е обходимо не ги използвай. Не пуши цигари.
 9. Считай за важно чистотата във всяко нещо и на всякъде: в дома си, в дрехите си, в тялото си и в работата си . Защото тази религия е основана на чистотата.
 10. Винаги казвай истината и никога не лъжи. Пратеника на Аллах казва : ’’Истината води към добрините, а лъжата води към лошите дела”.
 11. Винаги изпълнявай това което си обещал. Каквато и да е обстановката не противоречи на тях.
 12. Винаги бъди смел и упорит. Най-добрата смелотст е да провъзгласиш истината, да пазиш тайна, да признаеш грешката си, да бъдеш съвестен когато даваш техния дял на хората и да управляваш душата си при гняв.
 13. Винаги бъди придържан и сериозен, но сериозността и придърцаността да не те възпре от шега и усмивка.
 14. Бъди срамежлив и с разграничаващо съзнание. Добрините и лошите дела да ти повлияят много. Радвай се на първото, а тъжи за второто. Бъди скромен без да бъдеш унизен и без да паднеш на подмазване.
 15. Винаги бъди справедлив и съди справедливо. Гнева да не ти накара да забравиш добрините. Не затвори очи за лошите дела. Враждебността да не ти кара да забравиш добрините. Казвай винаги истината, ако той дори да е против душата ти или против твой близък.
 16. Бъди активен. Вземай участие в общесвани дела. Когато вършиш работа на другите трябва да чувстваш удоволствие и радост. Посещавай болните, помогни нуждаещите, пази слабите, съдружавай болките и тъгите на пострадалите от бедствия то дори да е с една добра дума. Продължи да вършиш добрини.
 17. Бъди милостив, храбър и търпим. Бъди милостив към хората и към животните, отношението ти към всички хора да бъде добро. Пази социалните обичаи на исляма. Бъди милостив към малките, а бъди вежлив към старите. Дай предимства и на другите от събраната група. Не прави проучвания за скритите неща на хората. Не викай и не крещи. Искай разрешение при влизане и отделяне от групата.
 18. Развий четенето и писнето според граматиката. Чети посланията, вестниците и списаниятя на мюсюлманската общност. Придоби се със собствена библиотека дори тя да съдържа само няколко книги. Ако имаш професия задълбочи се в нея. Трябва така да се задълбочиш в ислямските науки, че сам да си дадеш фетуа по даден проблем.
 19. Колкото и да си богат пак се занимавай с дейност от което ще спечелиш пари. Сдоби се с някаква професия дори то да е непрактикуван в общността. Колкото и да си учен пак се занимавай с някаква работа.
 20. Не бъди пристрастен към управленска длъжност. Знай, че тази врата е най-тясната врата на препитанието. Но ако ти дадат не го отхвърли. Докато не се противопоставя с основите на исляма не го напускай.
 21. Бъди пристрастен към вършенето на длъжността си по най-добрия, по най-хубавия и по най-честния начин.
 22. Покажи усилия да вземеш своите си права по най-добрия начин. Връщай каквото имаш да върнеш на хората без да липсва нещо. Когато имаш възможност не отсрочвай дълговете си.
 23. Независимо от целта отдалечи се от всякакъв вид хазарт дори ако с тия спечелени пари ще помогнеш на сляп човек .
 24. Във всичките си отношения избягвай от лихвата и чисти себе си от този микроб.
 25. Помогни на Ислямската икономика чрез закупуване на продуктите на мюсюлманите. Независимо от обстановката постарай се да не попадне дори една стотинка в ръцете на немюсюлманите.
 26. С една част от парите си подпомагай ислямските дейности и дай своя зекят на своята група. Колкото и да е малък дохода ти, раздели една част от него за бедните.
 27. Дори да е малко отдели пари за неочаквани неща и не се отдай на лукса.
 28. Труди се за да запазиш ислямската си личност и ислямските обичаи във всяка област на живота си и се бори с всичко което навлиза от чужда цивилизация. Например в поздравяване, в език, в история, в начин на обличане, в домашни вещи, в тъга и в радост. Във всички тези неща следвай сунната на Пратеника на Аллах.
 29. Скъсай всичките си връзки със съдилища и власти които не са ислямски. Скъсай всичките си отношения с клубове, вестници, училища и организации, които противоречат на твоята ислямска мисъл.
 30. Не забравяй никога, че винаги си под контрола на Аллах. Помни Ахирета и се подготви за нея. Върви с упоритист по пътя, който води до задоволството на Аллах. Тези пътища са допълнителните ибадети. Например кланяне на нощен намаз, говеене най-малко три дена всеки месец освен Рамадан, споменаване на Аллах(зикр) чрез езика убеждавайки се от сърце и да правиш дуа в някои случаи които са доказани чрез практиката на Пратеника на Аллах (например от книжката „Дуи и зикр”).
 31. Чисти се хубаво след нужда и престарай се винаги да бъдеш с абдест(вуду).
 32. Кланяй намаза на време, със смирение(хушу’) и настоявай да го кланяш с джема’ат.
 33. Говей през месец Рамадан, ако имаш възможност ходи на Хадж, ако нямаш подготви се за нея.
 34. Винаги носи в сърцето си възнамрение(нийет) за джихад и любовта да станеш шехид(мъченик) и се подготви за тях колкото можеш.
 35. Винаги прави теубе. Побои се от малките и големите грехове. Държи сметка на душата (нефса) си всяка вечер преди да заспиш. Винаги използвай свободното си време и не остави неизползвано време. Придържай се от съмнените неща за да не попаднеш на харама.
 36. Жестоко се бори с душата(нефса) си за да вземеш юздите й на твои ръце. Придържай очите си от харама. Управлявай чувствата си. Окажи съпротивление към инстинктите си и винаги ги води към хеляла и към доброто. Слагай преграда между инстинктите си и харама.
 37. Не употребявай алкохолни напитки и упойващи вещества.
 38. Отдалечи се от лоши приятели, от раздорници и от места където се проповядва атеизъм.
 39. Да не става въпрос за ходене в места за веселие (дискотеки, барове) дори трябва да се бориш срещу тях. Отдалечи се от всякакъв вид комфорт и от всякакъв вид показност.
 40. Опознай своята група(джема’ат) и те да те познават добре. Участвай в събранията на групата, ако нямаш уважителна причина. Предпочитай тях винаги пред другите.
 41. Скъсай отношенията си с всички организации които нямат полза за твоята ислямска мисъл и дейност.
 42. Постарай се винаги да разршириш борбата (исляма) си. Бъди първенец(…и първенците[в богобоязливостта], – те са първенците[в Рая] Уакиа-10). Винаги се обръщай за съвет за важните неща които ще повлияят за твоето първенство.
 43. Никога не прекалявай със спора за някаква тема, защото показността никога не помага.
 44. Не се смей много, защото сърце което е свързано към Аллах е спокоен и придържан.
 45. Не прави срамни неща, защото една общност което е муджахид не познава нищо освен сериозност.
 46. Не увеличавай гласа си повече отколкото е необходимо, защото това е егоизъм и мъчение за слушателя.
 47. Придържай се от неоценяване на някой друг и от неоценяване на някои поведения. Не говори нищо друго освен истината и доброто (хайр).
 48. Задълженията са повече от колкото времето. За да се възползваш от времето помогни на другите. Ако имаш някакво задължение гледай да го направиж по най-бързия начин.
 49. Винаги се запознай с твоите братя дори те де него искат.
 50. Винаги бъди свързан духом и делом с групата (джема’ата) и винаги приеми, че си войник в казармата който чака заповед.

Превод: Мехмедемин Мехмедеминов