Хората, изкопали ямата

    [от книгата „Началото и краят“ (Ел-бидайе вен-нихайе) на имам Ибн Кесир] Аллах Теаля е казал: „Кълна се в небето със съзвездията и в обещания Ден, и в свидетел, и в освидетелстван! Проклети да бъдат хората, изкопали ямата за огъня, пълнен с гориво! Когато седяха около нея и на [всичко] онова, което вършеха с вярващите, бяха свидетели. И ги

» Read more

Царят му изпратил едно младо момче, за да бъде научено на магия. На път към магьосника, момчето срещнало един монах. То слушало речта на монаха и било впечатлено от нея. Станало му навик да минава през монаха и да прекарва време с него, слушайки учението му, а при магьосника отивало след това. Магьосникът го биел заради закъсненията. Момчето се оплакало

» Read more

Царят го попитал: „Какво се случи със сподвижниците ти?” Момчето казало: „Аллах ме спаси от тях!” Тогава царят отново го предал на група от своите придворни и им рекъл: „Вземете го и го качете на лодка. Когато навлезете навътре в морето, поискайте от него да се отрече от религията си и ако откаже, го хвърлете!” И когато навлезли в морето,

» Read more

Прощалната проповед на Пророка Мухаммед (саллеллаху алейхи веселлем) Тази проповед е била изнесена в 9-ия ден на месец Зулхидже в 10-ата година от преселението хиджра, в долината Урана на планината Арафат, близо до Мека. След като възхвалил и благодарил на Аллах, Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) изрекъл думите: О, хора, чуйте ме добре, защото не знам дали след тази година ще

» Read more

„О, обитатели на Рая, вашият Господар, Благословения и Всевишния, иска да Го посетите, затова елате и Го посетете!” Тогава те ще рекат: „Чухме и се подчинихме!” Когато най-накрая стигнат широката долина, където всички ще се съберат – и нито един от тях няма да е отхвърлил искането на викача – Господаря, Благословения и Всевишния, ще нареди Престолът Му [Курсиййуху] да

» Read more

56; Сунен-и Ебу Дауд; Превод и Шерх, Шамил Яйъневи: 14/273 Тирмизи го споменава в Едеб и записва хадиса като хасен (добър) и сахих (достоверен). Както се вижда има и хадис, в който се заповядва бръснене на мустаците изцяло. 5) ’’Обръсни мустака, пусни (удължи) брадата.’’ (Бухари, Либас: 63, 5555,5,2209; Муслим, номер на хадиса 260) 6) ’’Обръсни мустака, пусни брадата. Не се

» Read more

Съвети от Хасан ел – Бенна

Независимо какви са условията винаги кланяй намаза, когато чуеш езана. Чети, изследвай или слушай Свещения Коран. Не отдели време дори то да е малко за празни неща. Престарай се да говориш добре арабски език, защото това е признак, че си мюсюлманин. Свещения Коран най-добре се разбира чрез арабския език, а не чрез преводите му. Трябва да имаш задача, която е

» Read more